Blogi - Ajankohtaista

Johtoryhmätyöskentely

Toimivien johtamismallien merkitys on iso. Hyvin suunnitellulla hallinnolla asiat tapahtuvat. Huonolla ovat taas huonot jäljet tarjolla. Johtoryhmätyöskentelyssä jämäkkyys on paikallaan. Samalla byrokratiaa kannattaa käyttää vain sen verran, kuin on tarpeen.

Ihminen on muutoksen avain

Ihminen on muutoksen avain Lean 5S:n soveltamisessa. Monessa työpaikassa 5S on ensimmäinen askel, jolla Leania lähdetään soveltamaan. Yksi keskeisimmistä syistä on menetelmän käytännönläheisyys. 5S:n hyödyt ovat ilmeiset. Tulokset ovat havaittavissa arjen työn sujuvuuden ja turvallisuuden paranemisena. Olemme todenneet sen kymmenien asiakkaidemme kohdalla.

Päivittäisjohtamisella selkeyttä arjen työhön

Päivittäisjohtamisella on merkittävä rooli johtamisessa. Se tarkoittaa käsitteenä työtiloissa tapahtuvaa avointa, läpinäkyvää ja osallistavaa päivittäistä johtamisen kulttuuria.

Johtamisen tasot

Yksi mieleenpainuvimmista puhujista, jota olen ollut kuuntelemassa, on John C. Maxwell. Maxwell on kirjailija ja puhuja, jonka ydinosaaminen liittyy johtamiseen. Hänen ajatuksensa johtajuudesta ovat syöpyneet mieleeni. Olen peilannut Maxwellin ajatuksiani omaan esimiestyöskentelyyni ja esittelen tässä kirjoituksesa ajatuksiani ja Maxwellin esittämät johtamisen tasot.

Jatkuva parantaminen

Jatkuvan parantamisen keskeisinä elementteinä voidaan pitää organisaation yhteistä visiota, toiminnan systemaattisuutta ja proaktiivisuutta, henkilöiden sitoutumista organisaatioon ja sen osallistamista kehittämiseen, toimintojen standardointia ja innovaatiotoiminnan ja tuloksellisuutta. Jatkuvan parantamisen toimintatapa osallistaa ja sitouttaa koko organisaation laadun parantamisen, tuottavuuden nousun ja työturvallisuuden kehittämiseen.

Lean 5S-opas

5S-menetelmän avulla pysyvä siisteys ja järjestys tuotantotiloihin? Olen kuullut lukemattomia kertoa, että yrityksissä on potkaistu käyntiin Lean 5S-projekti ja saatu hyviä tuloksia aikaan, mutta ajan saatossa on lipsuttu takaisin vanhoihin uomiin. Muutos on ollut vain väliaikainen.

Sisälogistiikkaa tehostamalla tilaus-toimitusketju tuottamaan

Tilaus-toimitusketjun tehostamista on mahdollista tehdä yksittäisissä ketjun solmukohdissa. Suomalaisten varastojen ja tehtaiden sisäisessä logistiikassa piilee merkittävä säästöpotentiaali. Logistiikan perustehtävänä on tuottaa asiakkaan haluama palvelutaso mahdollisimman edullisesti. Tavoite on kristallinkirkas - vai onko?

Kuinka onnistua digiratkaisujen hankinnassa?

Muistanet WAP:in 2000-luvun alusta? Sen menestys jäi torsoksi. Digitalisaatio on samanmoinen suutari ellei päästä puhumaan käytännön toteutuksista. Digitalisaatiossa on mahdollisuuksia tehdä rahaa. Puhutaan siis mieluummin työtä tehostavista digiratkaisuista.

Projektin johtaminen – näin onnistut

Voiko projekteissa onnistua? Projekteista meillä on monenlaisia kokemuksia. Ne vaihtelevat erinomaisten ja hyvien, sekä huonojen ja luokattomien välillä. Jotkut meistä pettymysten jälkeen kysyvät, voiko projektinhallinnassa ikinä onnistua. Näkemykseni on, että kyllä voi ja monestikin. Se vaatii osaamista ja kovaa työtä. Kuvaan jäljempänä joitakin keskeisiä näkökulmia ja projektin vaiheita- ja kerron miten projektit saadaan onnistumaan