BLOGI – AJANKOHTAISTA

Ihminen on muutoksen avain

Ihminen on muutoksen avain

Ihminen on muutoksen avain Lean 5S:n soveltamisessa. Monessa työpaikassa 5S on ensimmäinen askel, jolla Leania lähdetään soveltamaan. Yksi keskeisimmistä syistä on menetelmän käytännönläheisyys. 5S:n hyödyt ovat ilmeiset. Tulokset ovat havaittavissa arjen työn sujuvuuden ja turvallisuuden paranemisena. Olemme todenneet sen kymmenien asiakkaidemme kohdalla.

Johtoryhmätyöskentely

Johtoryhmätyöskentely

Toimivien johtamismallien merkitys on iso. Hyvin suunnitellulla hallinnolla asiat tapahtuvat. Huonolla ovat taas huonot jäljet tarjolla. Johtoryhmätyöskentelyssä jämäkkyys on paikallaan. Samalla byrokratiaa kannattaa käyttää vain sen verran, kuin on tarpeen.

Johtamisen tasot

Johtamisen tasot

Yksi mieleenpainuvimmista puhujista, jota olen ollut kuuntelemassa, on John C. Maxwell. Maxwell on kirjailija ja puhuja, jonka ydinosaaminen liittyy johtamiseen. Hänen ajatuksensa johtajuudesta ovat syöpyneet mieleeni. Olen peilannut Maxwellin ajatuksiani omaan esimiestyöskentelyyni ja esittelen tässä kirjoituksesa ajatuksiani ja Maxwellin esittämät johtamisen tasot.

Jatkuva parantaminen

Jatkuva parantaminen

Jatkuvan parantamisen keskeisinä elementteinä voidaan pitää organisaation yhteistä visiota, toiminnan systemaattisuutta ja proaktiivisuutta, henkilöiden sitoutumista organisaatioon ja sen osallistamista kehittämiseen, toimintojen standardointia ja innovaatiotoiminnan ja tuloksellisuutta. Jatkuvan parantamisen toimintatapa osallistaa ja sitouttaa koko organisaation laadun parantamisen, tuottavuuden nousun ja työturvallisuuden kehittämiseen.

Lean 5S-opas

Lean 5S-opas

5S-menetelmän avulla pysyvä siisteys ja järjestys tuotantotiloihin? Olen kuullut lukemattomia kertoa, että yrityksissä on potkaistu käyntiin Lean 5S-projekti ja saatu hyviä tuloksia aikaan, mutta ajan saatossa on lipsuttu takaisin vanhoihin uomiin. Muutos on ollut vain väliaikainen.

Projektin johtaminen – näin onnistut

Projektin johtaminen – näin onnistut

Voiko projekteissa onnistua? Projekteista meillä on monenlaisia kokemuksia. Ne vaihtelevat erinomaisten ja hyvien, sekä huonojen ja luokattomien välillä. Jotkut meistä pettymysten jälkeen kysyvät, voiko projektinhallinnassa ikinä onnistua. Näkemykseni on, että kyllä voi ja monestikin. Se vaatii osaamista ja kovaa työtä. Kuvaan jäljempänä joitakin keskeisiä näkökulmia ja projektin vaiheita- ja kerron miten projektit saadaan onnistumaan