5. Kehityspäällikkö

Ovatko tuotannollisen toimintanne kehitystehtävät hajallaan ja iso kuva kateissa?

Strategiat ovat tyypillisesti ylevästi ja onnistuneesti kuvattu yritystasolla. Puutteita alkaa ilmetä tukiprosessien, kuten toimitusketjun ja logistiikan osalta. Niitä ei ole usein selkeästi avattu ja kytketty osaksi yrityksen strategiaa.

Vielä enemmän puutteita on strategian jäsentämisessä käytännön tehtäviksi. Toimintasuunnitelmat ja tiekartat ovat usein toiveiden tynnyreitä. Isot ja pienet asiat menevät sekaisin. Oleellinen hukkuu vähemmän kiireisen ja tärkeän keskellä.

Ratkaisu monesti korjattavissa oikealla tehtävien ketjutuksella: 1) tilannekuva olemassa olevasta tilasta, 2) yrityksen strategia –> 3) SCM-, logistiikka- ja tuotantostrategiat, johon –>  4) strategisen tiekartan laadinta –> 5) toimintasuunnitelma –> 6) organisointi & projektointi –> 7) läpivienti ja seuranta 8) palaute ja jatkuva parantaminen.

Pystymme auttamaan koko prosessin läpiviennissä tai kussakin vaiheessa erikseen.

 

Onko yrityksellenne tarve isolle tuotannolliselle teholoikalle, mutta resurssit puuttuvat? Vallitseeko henkilöstössä pysähtyneisyyden tila?

Yleisesti kuultu perustelu on, että “meidän toimialamme on niin erilainen” tai “meillä on nyt kiire”, ovat ymmärrettäviä. Ajatusmallia on tarpeen rakentavasti kyseenalaistaa, kun henkilöt alkavat tekemään asioita omalla tavallaan ja seuraukset ovat haitallisia. Luovuus ja yksilöllisyys ovat vahvuuksia. Samalla käytännöllisesti asetetut raamit varmistavat, että kaikki puhaltavat yhteen hiileen.

On olemassa erilaisia työkaluja, joilla yhteistä tekemistä voidaan vahvistaa. Menettelyillä, perehdytyksellä ja ohjeistuksella luodaan pohjaa tekemiselle, mutta nämä eivät vielä riitä. Henkilön tarvitsee ymmärtää iso kuva, mieltää oma osuus siinä ja lähteä liikkeelle. Koko henkilöstön kuunteleminen ja osallistaminen jo suunnitteluvaiheessa on hyvin tärkeää onnistumisen kannalta.

Oikea paikka aloittaa muutos on usein johtoryhmä. Myönteinen draivi ja innostus monistuu organisaatioon.

Meillä on kokemusta näistä tilanteista. Voimme suunnitella yhdessä, mitä tehdä ja lähteä toteuttamaan. Näin saamme parannettua yrityksen kilpailukykyä sekä henkilöstön tyytyväisyyttä oleellisesti.

 

Kehityspäällikköpalvelun idea

Monilla yrityksillä puuttuu aika tai osaaminen kehitystoiminnan haltuunotolle. Omaa henkilöstöä ei ole mahdollista palkata kokoaikaiseksi tai iso muutos on määräaikainen.

Yrityksemme kautta saatte tarpeen mukaan sovitettuna ammattitaitoisia ja innokkaita kehityksen vetureita. Kehityspäällikkö tulee mukaan osaksi yrityksen tekemistä, kuten muukin palkattu henkilöstö. Aikavaraus voi olla esim. 1 pv/vko -periaatteella. Työ alkaa tavoitteen asetannalla ja sen jälkeen tarvittaessa kehityspäällikkö ottaa vastatakseen osaston tai koko yrityksen kehitystoiminnan. Etenemistä ja tuloksia arvioidaan määräajoin.

Tavoitteenamme on, että yrityksessä tapahtuu kehitysloikka parempaan ja asiakas voi jatkaa omillaan mahdollisimman pian.

 

Tyypillisiä tehtäviä, joissa voimme olla avuksi

  • Yritystason nykytilan kartoitus
  • Strategisen tiekartan laadinta ja haltuunotto
  • Johtoryhmätoiminnan terävöittäminen
  • Voittavien kehitystiimien muodostaminen
  • Muutosten läpivienti ja johtaminen
  • Tiedolla johtaminen