Härmän Kuntokeskus: loikka Leanin avulla

Härmän Kuntokeskuksessa (www.harmankuntokeskus.fi) toteutettiin kehitysloikka Leanin avulla. Toiminnan tehostamiseksi päätettiin soveltaa jatkuvan parantamisen mallia eri osastoilla. Jatkuvassa parantamisessa kaikki työntekijät otetaan mukaan tunnistamaan ongelmia omassa työssään ja ennen kaikkea korjaamaan niitä.

Henkilökunnalle koulutettiin Leanin periaatteet ja esiteltiin käytännön työkaluna jatkuvan parantamisen listat. Kestoltaan 15-30 minuutin pituisia jatkuvan parantamisen tapaamisia viettiin jokaisen tiimin kanssa joka viikko. Kouluttamisesta ja työkalujen käyttöönotosta vastasi Tehos Oy:n johtava asiantuntija Annika Puro-Aho.

Työssä keskeinen periaate oli tunnistaa ja poistaa kaikki arvoa tuottamaton toiminta. Arvoa tuottavaa on ainoastaan se, mistä asiakas on valmis maksamaan. Yrityksen kyky tunnistaa ongelmat ja ratkaista ne kertovat, miten hyvin Lean on sisäistetty.

Toimitusjohtaja, Jan-Erik Hagfors, kertoo tyytyväisenä tuloksista.

”Jatkuva parantaminen pienin askelin, määrätietoisesti kohti tavoitetilaa, hukan poistaminen, enemmän aikaa asiakkaalle sekä fokus omaan työhön ja työympäristöön. Siinä perimmäisiä motiiveja mitkä saivat minut innostumaan Leanin soveltamisesta Härmän Kuntokeskuksella.

Lean on meillä konkreettista jatkuvan parantamisen listojen kautta: säpäkät osastokohtaiset Lean-tapaamiset, idean kirjaaminen, toteutuskelpoiset käytäntöön sekä ratkaisukeskeinen eteneminen toteutuksen osalta. Matkan aikana tiimit innostuivat ja työtyytyväisyys parani. Tekemisen meininki näkyy ja kuuluu niin sisäisesti kuin asiakaspinnassa.

Annika koutsasi ja innosti tiimit Lean-matkalle. Matkaa taitettiin joissakin tiimeissä juosten, toisissa enemmän pohdiskelleen. Tyyli oli vapaa, mutta tulokset puhuvat puolestaan. Suosittelen.”

Keittiömestari Pasi Holkkolan kannalta työ tarkoitti seuraavaa. ”Alun jälkeen alkoi tulla hyviä kehitysehdotuksia. Ideat liittyivät ergonomiaan ja työn järkeistämiseen. Ennen kaikkea kaikki huomasivat, että tällä haetaan parannuksia meidän kaikkien työn sujuvuuteen ja helpompaan työntekoon. Leanin soveltamisen myötä työtehot ovat nousseet meillä hyvälle tasolle.”