Kometos: 5S apuna tehostamisessa

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari (www.etela-pohjanmaankauppakamari.fi) järjesti 5S-koulutussarjan alkuvuodesta 2017. Koulutus toteutettiin kolmena lähipäivänä. Koulutuspäivien välissä osallistujat suorittivat omassa yrityksessään sovitut siisteys- ja järjestystoimenpiteet pilottikohteelle. Tehoksen johtava asiantuntija Annika Puro-Aho toimi valmentajana. Kometos Oy:ltä (www.kometos.com) mukana oli Jan Tapanainen.

”5S on tuonut Kometokselle uuden tavan lähestyä työpisteiden organisointia ja on opettanut meitä ajattelemaan selkeämmin sekä kyseenalaistamaan aikaisemmin tehtyjä asioita. Viemme Kometoksella 5S:ää tuotannossa eteenpäin pienin askelin, työpiste työpisteeltä ja meillä on tavoite saada muutosprojekti läpivietyä tämän vuoden loppuun mennessä ja sen jälkeen ylläpitää järjestystä 5S-menetelmän mukaisesti.

Kauppakamarin ja Tehoksen järjestämä kurssi oli erinomainen käynnistysapu projektillemme ja saimme kurssilta hyviä ajatuksia ja materiaalia projektin läpiviemiseen.” toteavat Kometoksen liiketoiminnan kehityspäällikkö Jan Tapanainen ja työnjohtaja Jarkko Kulmala.