Tietosuoja

Rekisterinpitäjä
Tehos Oy
Fransuntie 10
62200 Kauhava
Y-tunnus 2584158-6

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Annika Puro-Aho
+358 (0) 45 359 8877

Rekisterin nimi
Tehos Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Työnhakijoihin liittyvät tiedot kuten nimi, osoite, muut yhteystiedot, syntymäaika, CV, haastatteluihin ja ennakkotehtäviin liittyvät tiedot, mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Tehos Oy:n alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

Tiedot asiakkaan ostotapahtumista.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tehos Oy

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tehos Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille.

Tehos Oy voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö
Tehos Oy käyttää nettisivuillaan evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen
Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan tai poistaa tiedot ilmoituksella.