Tuottavuuden, kannattavuuden ja laadun Tehos 5/2/1- koulutus 1500 €

Viisi uutta oivallusta, kaksi käytännöllistä ideaa ja yksi euroja tuova päätös osallistujaa kohden päivässä

Tuotannon kehittäminen Suomalaisissa yrityksissä

Suomalaisissa yrityksissä tehdään jatkuvasti tuottavuus ja laatuparannuksia. Tuotannon kehittäminen yrityksissä voidaan jakaa karkeasti kolmeen luokkaan.

  • 15 % yrityksistä on järjestelmällisiä tuottavuuden ja laadun parantajia, parhaiden ja keskeliäimpien käytäntöjen soveltajia sekä alan suunnannäyttäjiä. Henkilöstö osallistuu laaja-alaisesti ja aktiivisesti kehittämiseen.
  • 60 % yrityksistä tekee arjen ohella jatkuvia parannuksia ja investointeja. Toimenpiteet ovat hyödyllisiä, mutta järjestelmällisyydessä ja koko henkilöstön osallistumisessa on parannettavaa. Arki meinaa voittaa ennakoivan tekemisen.
  • 15 % yrityksistä kyntää päivittäisten askareiden parissa ja tulipalojen sammuttelussa. Ehditään tekemään pitkälti vain se, mikä on pakollista. Henkilöstö mukavuusvyöhykkeellä. Suunta on hukassa. Osaaminen tuottavuus- ja laatuparannuksille puuttuu.
Tuottavuus, kannattavuus ja laatu Suomalaisissa yrityksissä

Mihin luokkaanne teidän yrityksenne kuuluu? Onko henkilöstöllänne ymmärrystä, miksi tuottavuutta, laatua ja kannattavuutta tulee parantaa?

Kannattavuuden parantaminen alkaa yrityksen sisältä

Koulutuksen ansiosta henkilöstö innostuu ja alkaa ideoimaan parannuksia oma-aloitteisesti, kannattavuuden parantaminen alkaa tapahtua parhaalla mahdollisella tavalla eli yrityksen sisältä käsin.

Tehos 5/2/1 -Koulutuksen tarkoituksena on  käydä arjen läheisellä tavalla läpi kannattavuuden, tuottavuuden ja laadun käsitteet, niiden merkitys ja hyödyt. Koulutus alkaa tyypillisesti klo 9 ja päättyy klo 16.

Koulutuksen sisältö:

  1. Mitä tuottavuus ja kannattavuus tarkoittaa?
  2. Millä keinoilla tuottavuutta voi nostaa?
  3. Mitä laatu tarkoittaa?
  4. Millä keinoilla laatutasoa voi nostaa?

Sisältö koostuu luennon lisäksi case-esimerkeistä, harjoitustehtävistä sekä yhteisestä keskustelusta. Lopputuloksena syntyy rahanarvoisia oivalluksia ja ideoita, joiden ansiosta tulette tekemään tuottavia päätöksiä. Koulutus järjestetään lähtökohtaisesti tiloissanne, mutta lisähinnasta meidän on mahdollista varata myö tilat koulutukselle. Ryhmäkoko kuvaillun koulutuksen läpiviemiseen sovitussa ajassa on maksimissaan 12 henkilöä.

Kouluttajana toimii DI, toimitusjohtaja Mikko Jauhonen, Tehos Oy. Mikolla on yli kymmenen vuoden kokemus sisälogistiikasta erilaisissa asiantuntija-, projektinjohto- ja esimiestehtävissä. Palvelun hinta on on 1500€ (Alv 0%) ja koulutus on saatavina myös diginä hintaan 1250 € (alv. 0 %).

Tilaa koulutus samantien soittamalla Mikolle tai lähettämällä tilauslomake!

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Tuottavuuden, kannattavuuden ja laadun Tehos 5/2/1 – koulutus on suunnattu teollisuuden ja kaupan alan yrityksille, jotka haluavat kokonaisvaltaisesti parantaa yrityksensä sisälogistiikkaa, sekä toimihenkilöille, jotka kaipaavat terästystä logistiikan osaamiseensa ja uusia keinoja käytännön työhönsä.

Koulutuksen aikana jokainen osallistuja saa viisi (5) uutta oivallusta tuottavuuden, kannattavuuden tai laadun parantamiseen, keksii kaksi (2) käytännöllistä ideaa, miten parantaa tuottavuutta tai laatua omassa yrityksessä ja tekee yhden (1) euroja tuovan päätöksen, minkä tuottavuus- tai laatuparannuksen tulee tekemään omassa yrityksessä

Palvelut

Palvelualueet

Tilaa Tuottavuus, kannattavuus ja laatu – koulutus hintaan 1500 € (alv 0 %)

Asiantuntijamme

Mikko Jauhonen
Toimitusjohtaja
DI
+358 50 303 5725
mikko (at) tehos.fi

CV