Tuottavuusanalyysi 2500 €

Tunnistamme tuottavuutenne keskeisimmät ongelmakohdat kahdessa päivässä.

Tuottavuus kasvuun analyysin avulla

Kuulostaako tutulta?

 • Toiminnassamme on ilmeisiä hukkatekijöitä
 • Työn virtaus on heikko
 • Aika menee kaikkeen muuhun kuin arvoa lisäävään työhön
 • Henkilöstö on turhautunut tekemisen epäselvyyksiin
 • Tarvitaanko tähän IT-järjestelmä vai onko kyse jotakin muusta?
 • Toiminta on vain ajautunut nykyiseen tilanteeseen

Tuottavuus on mahdollista saada kasvupolulle analyysimme tuoman kokonaisvaltaisen kuvan ansioista. Paljastamme tuottavuutta heikentävät tekijät ja tarjoamme ratkaisuehdotukset niiden korjaamiseksi. Kun autamme tunnistamaan ja kohdistamaan parannuksenne oikeisiin toimenpiteisiin, saatte nostettua tuottavuutta ja säästätte rahaa.

Tuottavuusanalyysi sopii yhtä hyvin tuotannollisille yrityksille kuin toimihenkilötyöhön.

Tuottavuusloikka tuotannon palveluissa

Olemme olleet mukana tekemässä tuottavuusloikkaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tuotannon palveluissa. Analyysimme kohteena oli lääkintätekniikan osaston työ.

Lääkintätekniikan osasto sai kattavan kokonaiskuvan tuottavuutta rajoittavista tekijöistä työnkuluissa, sidosryhmätyössä ja digiratkaisuissa. Lisäksi asiakas sai listan lukuisista parannusehdotuksia tilanteen korjaamiseksi. Asiakas pääsi luontevasti jatkamaan toimenpiteiden läpiviennissä oman henkilöstön voimin.

Tehoksen apua ei rajoitu vain tuottavuusanalyysiin. Pystymme auttamaan myös käytännön parannustoimien läpiviennissä erillisenä toimeksiantona.

Tuottavuusanalyysin tekeminen

Rajatussa ja ennakkoon sovitussa kohteessa tuottavuusanalyysimme valmistuu jo kahden peräkkäisen lähipäivän aikana. Tällainen kohde on esimerkiksi isomman yrityksen tuotannon osasto tai pienen yrityksen tehdas. Tai vaikka toimihenkilöiden työ.

Käymme kanssanne etäpalaverissa ennakkoon läpi odotukset tuottavuusanalyysistä ja sovimme tarkasteltavan kohteen. Etäpalaveriin kannattaa varata aikaa noin 30 minuuttia.

Lähipäivien ohjelma:

 1. aloituspalaveri: tavoitteet ja päivien ohjelman läpikäynti
 2. tutustuminen työvaiheisiin ja työympäristöön
 3. keskustelut ja haastattelut henkilöstön kanssa
 4. havaintojen ja toimenpidesuositusten kirjaaminen, raportin laadinta
 5. loppuyhteenveto ja jatkotoimenpiteistä sopiminen
 6. raportin lähetys asiakkaalle

Käymme lähipäivinä kattavasti läpi työnkulut ja muut tuottavuuteen vaikuttavat tekijät. Käymme läpi esimerkiksi materiaalit, tilat, koneet ja laitteet, työvälineet, digiratkaisut, ohjeistukset ja organisoinnin. Keskeisessä osassa on keskustelut henkilöstön kanssa. Haluamme kuulla henkilöstön näkemykset nykytilanteesta sekä toiveet uudistuksista.

Asiantuntijamme kirjaa ylös havainnot ja jäsentelee raportin päivien aikana sopivissa väleissä.

Työ päättyy toisen lähipäivän loppuyhteenvedossa. Asiantuntijamme esittelee raportin ja toimenpidesuositukset. Samalla sovimme jatkotoimenpiteistä, jotka kirjataan osaksi raporttia. Saatte raportin pdf-muotoisena käyttöönne.

Mitä tuottavuusanalyysi maksaa?

Koska työ tapahtuu tiiviissä yhteistyössä henkilöstönne ja Tehoksen asiantuntijan kesken, kuluu analyysin tekemiseen vähintään yhden nimeämänne henkilönne aikaa. Keskustelut ja läpikäynnit limitämme kuitenkin joustavasti päivittäiseen toimintaanne sopivaksi, eli tuotantonne ei oleellisesti häiriinny analyysin takia.

Teidän tulee myös nimetä analyysin ajaksi yhteyshenkilö, joka koordinoi aikataulut henkilöstönne ja asiantuntijamme kanssa.

Tuottavuusongelmia pähkäillessä hukkaatte selvää rahaa, joka voisi olla säästettävissä kokemuksemme ansiosta.  Ulkopuolisena tunnistamme helpommin ongelmat. Kokemuksestamme uskallamme luvata, että saatte suositukset tuottavuuden parantamiseksi jo kahden päivän aikana, jolloin palvelun hinta 2500€ (alv 0 %) on maksanut itsensä pian takaisin.

Tuottavuusanalyysi digipalveluna

Palvelumme on mahdollista toteuttaa myös pelkästään etäyhteyksien avulla. Silloin veloitamme analyysin tekemisestä 1900 € (alv 0 %). Kysy lisää asiantuntijoiltamme soittamalla tai täyttämäll tilauslomake.

Palvelut

Palvelualueet

Tilaa Tuottavuusanalyysi hintaan 2500 € (alv 0 %)

Asiantuntijamme

Mikko Jauhonen
Toimitusjohtaja
DI
+358 50 303 5725
mikko (at) tehos.fi

CV

Annika Puro-Aho
Hallituksen puheenjohtaja
DI, KTM, Six Sigma Black Belt
+358 45 359 8877
annika (at) tehos.fi

CV

Mika Mettalo
Johtava asiantuntija
Ins., Lean Six Sigma Black Belt, eMBA
+358 40 741 6640
mika (at) tehos.fi

CV