Työturvallisuuden Tehos-analyysi 2000 €

Vahvuudet ja kehittämiskohteet esiin kahdessa päivässä

Työturvallisuuslaki velvoittaa huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta

Työnantajalla on lakisääteinen ja myös moraalinen velvollisuus huolehtia työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta. Turvallisuus ja tuottavuus kulkevat kuitenkin käsi kädessä ja muodostavat näinollen myös kestävän taloudellisen kilpailuedun. Työnantajaa velvoittaa myös työturvallisuuslaki.

Toimiva työturvallisuustyö tuo paljon hyötyjä; tuottavuus paranee kun vältetään tapaturmat, vaaratilanteet ja työstä johtuvat sairauspoissaolot. Työturvallisuuden vastuullisesti hoitavan yrityksen mainekin paranee asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa.

Työturvallisuusjohtamisen keskeisiä periaatteita ovat tehokas ja vahva johtaminen, työntekijöiden osallistuminen ja sitouttaminen sekä turvallisuuden jatkuva arviointi ja kehittäminen.

Miten teillä toimivat esim:

 • työsuojelun toimintaohjelma, työpaikkaselvitys ja riskien tunnistaminen
 • turvallisuusauditoinnit ja -palaverit
 • tapaturmien, vaaratilanteiden tai kehitysehdotusten raportointi ja käsittely
 • perehdytys- ja työhönopastus-prosessi

Suomalaisten yritysten työturvallisuusjohtamisessa piilee iso kehittämispotentiaali

Työturvallisuuden johtaminen ja kehittäminen on oikein hoidettuna osana jokapäiväistä tekemisestä, joka ei vaadi itsessään mitään erityisiä päivittäisiä toimenpiteitä. Riittää että työpaikalla on järjestelmät kunnossa työturvallisuuden seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen.

Työnantajan ja työntekijöiden välinen rakentava keskustelu luo turvallisuuskulttuurin, jossa työnantajan ja työntekijöiden väliset suhteet perustuvat yhteistyöhön, luottamukseen ja yhteiseen ongelmanratkaisuun.

Työturvallisuusanalyysi on hyvä keino aloittaa kehittämistyö kulttuurin luomiseksi ja työturvallisuusjohtamisen parantamiseksi.

Tyypillisiä analyysissä esille tulevia parannuskohteita löytyy esimerkiksi

 • työturvallisuuden johtamismenetelmissä
 • työsuojelun toimintaohjelmista
 • työpaikkaselvityksistä ja riskien tunnistamisesta
 • tapaturmien, vaaratilanteiden ja kehittämisideoiden keräämisestä ja käsittelystä
 • turvallisuuskierroksista ja -auditoinneista

Kun parannuskohteet on tiedossa niihin voidaan vaikuttaa. Toimenpiteillä yrityksen toiminnasta tulee sujuvampaa, turvallisempaa ja kannattavuus paranee.

Ohjeet kohti parempaa työturvallisuutta analyysin avulla

Työturvallisuuden analyysipaketin avulla saatte nopean käsityksen yrityksenne työturvallisuustoiminnan nykytilasta. Tehoksen asiantuntija laatii päivän perusteella ytimekkään analyysiraportin ja työturvallisuusohjeet, jotka toimivat juuri teidän yrityksenne työturvallisuutta parantavien toimenpiteiden pohjana.

Lähipäivän sisältö koostuu seuraavista asioista:

 1. Työturvallisuuden johtaminen
 2. Fysikaaliset vaaratekijät
 3. Kemialliset ja biologiset vaaratekijät
 4. Tapaturman vaarat
 5. Fyysinen kuormittuminen
 6. Psykososiaaliset kuormitustekijät

Auditointi suoritetaan paikanpäällä havainnoiden (1 pv) ja etätyönä tapahtuvat auditoinnin tulosten yhteenveto ja raportointi (1 pv). Raportin purku toteutetaan etäpalaverina. Raportista tulevat esille nykyisen toiminnan vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Kehittämiskohteet jaamme sekä pieniin helposti toteuttaviin sekä isompia muutoksia vaativiin osuuksiin.

Työturvallisuus koskettaa kaikkia

Työturvallisuusanalyysistämme on apua, mutta työturvallisuus on yhteinen asia. Siksi osallistamme teitä tiiviisti työturvallisuustoimintaan analyysipäivän aikana. Asiantuntijananne toimii Tehos Oy:n johtava asiantuntija Mika Mettalo, jolla on yli 20 vuoden kokemus työturvallisuuden johtamisesta ja kehittämisestä teollisuusyrityksissä kansainvälisesti.

Voit olla varma, että meiltä löytyy kokemusta ja näkemystä, miten voitte kehittää työturvallisuusasioita käytännönläheisesti. Säästätte aikaa merkittävästi, kun ammatilainen selvittää keskeisimmät parannuskohteet ja niistä tehdään yrityksen organisaation kanssa toteutussuunnitelma.

Toisinsanoen, analyysi ei jää vain ongelmien tunnistamiseen, vaan opitte palvelun aikana paljon uutta ja saatte selkeät toimenpide-ehdotukset, miten parantaa työturvallisuutta ja tuottavuutta käytännössä.

Tilaa analyysi samantien soittamalla asiantuntijallemme tai täyttämällä tilauslomake, niin aloitetaan yrityksenne työturvallisuusasioden kuntoonlaitto!

 

Palvelut

5S

Palvelualueet

5S

Tilaa työturvallisuusanalyysi hintaan 2000 € (alv 0 %)

Asiantuntijamme

Mika Mettalo
Johtava asiantuntija
Ins., Lean Six Sigma Black Belt, eMBA
+358 40 741 6640
mika (at) tehos.fi

CV