Vaihtoajan lyhentäminen (SMED)

Saamme aikaan merkittävän tuottavuusparannuksen ja kustannussäästön.

Tuotannon viiveet kuriin SMED Lean-menetelmällä

Kuulostaako tutulta?

  • Koneiden käyttöaste on heikko

  • Lajin vaihtuessa aletaan hämmästellä ja etsiä materiaaleja ja työkaluja

  • Asetusten tekeminen takkuaa

  • Miten voi kestää asetusten teko niin kauan?

  • Emme edes tiedä, paljonko vaihtoihin hukkaamme aikaa

Tuotannossa lajin vaihtumisen viiveestä ei synny arvoa asiakkaalle. Vaihtoon kuluva aika on hukkaa. Kokemuksemme mukaan nykyiseen tilanteeseen useissa työpaikoissa on tyydytty – lajinvaihto on vain sähläystä eikä sille mitään voi. Hyvä uutinen on, että vaihtoaikaa on mahdollista lyhentää, ja meiltä löytyy keinoja, miten sen voimme tehdä.

Asetusajalla tarkoitamme aikaa, joka kuluu työtehtävän tai valmistettavan tuotteen vaihtumisessa. Eli aikaa hetkestä, kun edellinen arvoa lisäävä työ päättyy siihen hetkeen, kun uusi arvoa lisäävä työ voi alkaa. Parannuksessa voidaan käyttää avuksi SMED:iä (Single Minute of Exchange), joka kuuluu Leanin menetelmiin. Tavoitteena on yksikertaisesti lyhentää arvoa lisäämätöntä aikaa tehtävän tai tuotteen vaihtumisen välillä.

Asetusajan mittaamisessa auttaa koneiden tuottamat häiriöraportit ja mobiilisovellus

Vaihtoajan lyhentämisen (SMED, Single Minute Exchange of Time) palvelussamme arvioimme nykytasonne ja laadimme suunnitelman tilanteenne parantamiseksi. Autamme halutessanne myös toimenpiteiden viemisessä käytäntöön.

Työ alkaa nykyiseen kohteeseen tutustumisella työympäristössä ja tavoitteidenne läpikäynnillä. Havainnoimme ongelmakohdat ja keskustelemme henkilöstönne kanssa.

Seuraavaksi määritämme seurantajakson tilastollisen aineiston aikaansaamiseksi. Mittaamme itse asetusajan työympäristössä tai autamme teitä mittaamaan vaihtoon kuluvan ajan. Käytämme apuna mobiilisovellusta tai koneiden tuottamia häiriöraportteja.

Analyysissä käsittelemme kerätyn tilastollisen aineiston, jonka perusteella tunnistamme keskeiset ongelmakohdat ja yhdistämme ne työympäristössä tehtyihin havaintoihin. Otamme eri osapuolet mukaan tulosten läpikäyntiin. Keskeisistä ongelmakohdista syntyy käyttöönne koostettu listaus.

Edellisen perusteella jatkamme työtä suunnitteluvaiheeseen. Listaamme ja pisteytämme parannustoimenpiteet taulukkoon. Toteutettavat toimenpiteet valikoituvat hyöty-panos-suhteen perusteella. Sovimme työnjaosta ja aikataulusta tehtäville.

Toimenpiteiden jälkeen mittaamme vaihtoon kuluvan ajan. Parannukset näkyvät käytännössä arjessa, kun arvoa lisäävä työ kasvaa ja hukka vähenee. Jatkamme toimenpiteitä vaihe vaiheelta, kunnes tavoitteenne on saavutettu.

Mitattavaa hyötyä yhteistyössä SMED asiantuntijan kanssa

Työ tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja Tehoksen asiantuntijan kesken. Asiakkaanamme osallistutte aktiivisesti tavoitteen asettamiseen, suunnitteluun, parannuksiin ja seurantajaksojen toteutukseen – kokeneen SMED asiantuntijan ohjauksessa.

Työn aikana tarvitaan esimerkiksi tapahtumatiedot koneiden häiriöseurannoista, ja avullamme  saatte suunnitelman ja toteutuksen vaihtoajan lyhentämiseen. Lopputuloksena syntyvät aikasäästöt esitämme selkein mittarein.

Älä enää hukkaa aikaa asetusten tekemiseen, ota yhteyttä samantien soittamalla asiantuntijallemme tai täyttämällä tilauslomake.

Palvelut

Palvelualueet

Kysy lisää SMED Lean -palvelustamme

Asiantuntijamme

Mikko Jauhonen
Toimitusjohtaja
DI
+358 50 303 5725
mikko (at) tehos.fi

CV

Mika Mettalo
Johtava asiantuntija
Ins., Lean Six Sigma Black Belt, eMBA
+358 40 741 6640
mika (at) tehos.fi

CV