Työturvallisuus­analyysi

Työturvallisuus­analyysi

Työturvallisuus­analyysi

Kuulostaako tutulta?

 • Olemme keskittyneet ydintoimintaamme ja työturvallisuus on unohtunut
 • Onneksi työtapaturmilta olemme välttyneet
 • Meillä puuttuu käsitys työturvallisuusriskeistä
 • Ohjeistus aiheesta on hajallaan ja epäselvä
 • Tuoko yrityksen kasvu uusia vaatimuksia työturvallisuudelle?
 • Emme tiedä, mitä laki edellyttää?
 • Miten työturvallisuusasioita tulisi hoitaa?

Työturvallisuusjohtamisella voit vaikuttaa tuottavuuteen ja maineeseen

Työnantajalla on lakisääteinen ja moraalinen velvollisuus huolehtia työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta. Työnantajaa velvoittaa työturvallisuuslaki. Miten teillä toimivat esimerkiksi:

 • työsuojelun toimintaohjelma, työpaikkaselvitys ja riskien tunnistaminen
 • turvallisuusauditoinnit ja -palaverit
 • tapaturmien, vaaratilanteiden tai kehitysehdotusten raportointi ja käsittely
 • perehdytys- ja työhönopastus-prosessi

Työturvallisuusanalyysi on hyvä keino tunnistaa työturvallisuuden kehittämiskohteet ja toteuttaa muutokset järjestelmällisesti. Ulkopuolisten tekemä analyysi säästää yrityksen oman henkilökunnan aikaa, kun yrityksen sisällä ei tarvitse perehtyä lainsäädännöllisiin asioihin. Lisäksi toimiva työturvallisuustyö tuo paljon hyötyjä; tuottavuus paranee, kun vältetään tapaturmat, vaaratilanteet ja työstä johtuvat sairauspoissaolot. Työturvallisuuden vastuullisesti hoitavan yrityksen maine paranee asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa.

Miten työturvallisuusanalyysi toteutetaan?

Lähipäivän sisältö koostuu seuraavista asioista:

 1. Työturvallisuuden johtaminen
 2. Fysikaaliset vaaratekijät
 3. Kemialliset ja biologiset vaaratekijät
 4. Tapaturman vaarat
 5. Fyysinen kuormittuminen

Tyypillisiä analyysissä esille tulevia parannuskohteita löytyy esimerkiksi

 • työturvallisuuden johtamismenetelmissä
 • työsuojelun toimintaohjelmista
 • työpaikkaselvityksistä ja riskien tunnistamisesta
 • tapaturmien, vaaratilanteiden ja kehittämisideoiden keräämisestä ja käsittelystä
 • turvallisuuskierroksista ja -auditoinneista

Työturvallisuuden analyysipaketin avulla saatte nopean käsityksen yrityksenne työturvallisuustoiminnan nykytilasta. Auditointi suoritetaan paikanpäällä havainnoiden (1 pv) ja etätyönä tapahtuvat auditoinnin tulosten yhteenveto ja raportointi (1 pv). Raportin purku toteutetaan etäpalaverina. Raportista tulevat esille nykyisen toiminnan vahvuudet ja kehittämiskohteet. Kehittämiskohteet jaamme sekä pieniin helposti toteuttaviin sekä isompia muutoksia vaativiin osuuksiin.

Asiantuntijananne toimii Tehos Oy:n johtava asiantuntija Mika Mettalo, jolla on yli 20 vuoden kokemus työturvallisuuden johtamisesta ja kehittämisestä teollisuusyrityksissä kansainvälisesti.

Tekijät

Muotokuva Annika Puro-Ahosta
Mikko yhteystietokuva scaled