Layout-suunnittelu

Layout-suunnittelu

Tilat tuottavampaan käyttöön

Kuulostaako tutulta?

 • Järjestys tiloissa on sekaisin
 • Tuotannon virtaus on heikko
 • Siirtomatkat ovat pitkiä
 • Tiloissa on hukkaneliöitä
 • Koneiden ja ihmisten liikenne risteää liikaa
 • Toiminta ja layout ovat vain ajautuneet nykyiseen tilanteeseen

Ratkaisu näihin ongelmiin on tilankäytön layout-suunnitelma

Fiksulla tilankäytöllä saatte resurssit käyttöön optimaalisesti ja toiminta tehostuu monella alueella.

Ratkaise ongelmia layout-suunnitelmalla (ratkaisu ja hyödyt)

Layout-suunnittelun palvelussa laaditaan piirros tilankäytön parantamiseksi. Fiksulla tilankäytöllä eli layoutilla saadaan aikaiseksi merkittävä tuottavuusparannus ja kustannussäästöjä. Näitä syntyy esimerkiksi:

 1. lyhentämällä siirtomatkoja
 2. selkiyttämällä materiaalivirtoja
 3. vähentämällä työvaiheiden kestoa ja määrää
 4. selkiyttämällä työympäristöä
 5. ottamalla jo kalliit, olemassa olevat neliöt parempaan hyötykäyttöön

Rajatussa ja ennakkoon sovitussa kohteessa työ valmistuu yhden (1) päivän aikana, esimerkiksi tehtaan yhdellä osastolla tai varastossa.

Layout-suunnittelun vaiheet ja toteutus

Vaiheet:

 1. Nykyisen layoutin tunnistaminen
 2. Muutoksen rajoitteiden tunnistaminen
 3. Tavoitteiden läpikäynti
 4. Layout-suunnitelman laadinta
 5. Suunnitelman arviointi
 6. Jatkotoimenpiteistä sopiminen

Lähipäivä alkaa tavoitteiden läpikäynnillä sekä nykyiseen layoutiin tutustumisella työympäristössä ja tarvittavien päämittojen keräämisellä. Sen jälkeen Tehoksen asiantuntijan johdolla laadimme layout-suunnitelman, joka sisältää työvaiheet ja tilankäytön. Suunnitelma toteutetaan MS Visio -ohjelman avulla. Loppupäivästä suunnitelman sisältö arvioidaan yhdessä tilaajan edustajan kanssa ja siihen tehdään tarvittavat tarkennukset. Päivä päättyy, kun olemme sopineet jatkotoimenpiteistä.

Lähipäivän työ tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaan edustajan ja Tehoksen asiantuntijan kesken. Yhdistämme asiakkaan ymmärryksen tavoitteista ja toiminnasta Tehoksen asiantuntijan havaintoihin ja layout-osaamiseen.

Vaihtoajan lyhentaminen

Asiantuntijamme käy 30 minuutin etäpalaverissa ennakkoon läpi odotukset muutostarpeista. Tarvitsemme teiltä tilan pohjapiirroksen, voitte lähettää sen ennakkoon asiantuntijallemme pdf-muodossa ja jpg/png-kuvamuodossa.

Asiantuntijallamme DI Mikko Jauhosella on kokemusta kymmenien onnistuneiden layoutien toteuttamisesta teollisuuden ja kaupan alalla.

Tekijät

Muotokuva Annika Puro-Ahosta
Mikko yhteystietokuva scaled