Blogi

Lean 5S:n kirjoittamattomat lait auki kirjoitettuna

Kun Lean 5S -matka alkaa, esille nousee monenlaisia kannanottoja. Tässä kirjoittamattomia sääntöjä siisteyden ja järjestyksen puolesta, ja sitä vastaankin. Nyt kuitenkin auki kirjoitettuna.

Siisteys ja järjestys pysyväksi olotilaksi

Lean 5S on viidellä jalalla seisova jakkara; jos yksikin jalka kaatuu, kaatuu koko jakkara. Toyotan kulttuurista ja heidän luomistaan menetelmistä ja ajattelutavoista on apua pysyvien muutosten aikaansaamisessa.

Vinkit ERP- ja WMS-valintaan

Mitä todella tarvitsemme? Millainen järjestelmä toimii meillä? Tarjoavatko järjestelmät mahdollisuuksia, joita emme edes osaa ajatella?Kuluvana vuonna jo viidellä asiakkaallamme on ollut tarve uuden toiminnanohjaus- (ERP) tai varastonhallintajärjestelmän (WMS) hankinnalle ja olemme saaneet olla mukana toteuttamassa selvitystä hankintoja varten.Selvitystyössä on muodostunut toimiva vakiomalli.

Uimisesta ja tuotannon tehostamisesta

On usein haastavaa yksinkertaisella tavalla kuvata, mitä teen työkseni. Muuttujia ovat esim. asiakkaiden toimialat, palvelualueet ja palvelut. Teenkö töitä teollisuudelle, kaupalle, julkiselle? Digiä, logistiikkaa, tuotantoa vai henkilöstön kehitystä? Asiantuntijapalveluita vai projektinjohtoa? Vastaus ei mahdu yhteen lokeroon, kuten eivät yritysten ja organisaatioiden elävän elämän tilanteetkaan.

Lean 5S-opas

5S-menetelmän avulla pysyvä siisteys ja järjestys tuotantotiloihin? Olen kuullut lukemattomia kertoa, että yrityksissä on potkaistu käyntiin Lean 5S-projekti ja saatu hyviä tuloksia aikaan, mutta ajan saatossa on lipsuttu takaisin vanhoihin uomiin. Muutos on ollut vain väliaikainen.

Johtoryhmätyöskentely

Toimivien johtamismallien merkitys on iso. Hyvin suunnitellulla hallinnolla asiat tapahtuvat. Huonolla ovat taas huonot jäljet tarjolla. Johtoryhmätyöskentelyssä jämäkkyys on paikallaan. Samalla byrokratiaa kannattaa käyttää vain sen verran, kuin on tarpeen.

Ihminen on muutoksen avain

Ihminen on muutoksen avain Lean 5S:n soveltamisessa. Monessa työpaikassa 5S on ensimmäinen askel, jolla Leania lähdetään soveltamaan. Yksi keskeisimmistä syistä on menetelmän käytännönläheisyys. 5S:n hyödyt ovat ilmeiset. Tulokset ovat havaittavissa arjen työn sujuvuuden ja turvallisuuden paranemisena. Olemme todenneet sen kymmenien asiakkaidemme kohdalla.

Päivittäisjohtamisella selkeyttä arjen työhön

Päivittäisjohtamisella on merkittävä rooli johtamisessa. Se tarkoittaa käsitteenä työtiloissa tapahtuvaa avointa, läpinäkyvää ja osallistavaa päivittäistä johtamisen kulttuuria.

Johtamisen tasot

Yksi mieleenpainuvimmista puhujista, jota olen ollut kuuntelemassa, on John C. Maxwell. Maxwell on kirjailija ja puhuja, jonka ydinosaaminen liittyy johtamiseen. Hänen ajatuksensa johtajuudesta ovat syöpyneet mieleeni. Olen peilannut Maxwellin ajatuksiani omaan esimiestyöskentelyyni ja esittelen tässä kirjoituksesa ajatuksiani ja Maxwellin esittämät johtamisen tasot.