Lean-itsearviointi

Lean-itsearviointi

Selvitä Lean-menetelmien tasot ja kehittämiskohteet yrityksessäsi

Monessa yrityksessä on sovellettu eri tavoin Lean-menetelmiä yrityksen eri osa-alueilla, kuten tuotannossa tai johtamisessa. Lean-menetelmä kattaa kuitenkin kokonaisuudessaan 14 eri osa-aluetta yrityksen toiminnassa. Kun tuottavuutta ja kilpailukykyä halutaan parantaa kattavasti, on tärkeää hahmottaa, miten Leania voidaan hyödyntää koko yrityksen toiminnassa. Mutta miten Leanin toimivuus ja tasot voidaan selvittää?

Lean-itsearviointi - dokumentoitu ja mitattava seurantajärjestelmä tuottavuuden parantamiseen

Lean-itsearviointi on työkalu, jolla käydään läpi kattavasti yrityksen Leanin eri osa-alueet ja arvioidaan, miten Lean ajattelu ja menetelmät on otettu käyttöön. Arvioinnin lopputuloksena saadaan yhteenveto, josta näkee, miten Leania hyödynnetään eri osa-alueilla ja millä osa-aluella voidaan vielä kehittyä. Työkalu auttaa parantamaan organisaation kilpailu- ja toimintakykyä.

Arviointityökalu mahdollistaa myös vertailun konserniyrityksissä eri yksiköiden välillä tai yrityksen/organisaation sisällä eri osastojen välillä. Arvioinnin tuloksia voidaan siten hyödyntää myös osaamisen jakamiseen organisaation sisällä.

Olemme toteuttaneet kymmeniä Lean-auditointeja ja käytännön läpivientejä asiakkaidemme kanssa. Asiakkaitamme ovat niin kansainväliset suuryritykset kuin pienet kotimaiset pk-yritykset. Jatkuvien auditointien tuella asiakkaamme ovat saaneet tukea pitkäjänteisiin parannuksiin ja pysyviin muutoksiin.

Mitä Lean itsearvioinnissa tehdään?

Itsearvioinnissa on 14 eri osa-aluetta. Jokaiselle osa-alueelle annetaan pistemäärä 0–5 riippuen siitä, miten henkilö näkee oman organisaationsa nykyisen toiminnan vastaavan annettuja vaihtoehtoja. Pisteet vaihtelevat nollasta (ei näyttöä), 5:een (maailmanluokan toimija). Lopuksi lasketaan pistemäärät yhteen.

Parhaan tuloksen saamiseksi, jokainen vastaaja vastaa kysymyksiin omasta näkökulmastaan itsenäisesti.

Testin jälkeen katsotaan kaikkien vastaajien yhteistuloksen perusteella yhteispistemäärä ja mietitään avullamme konkreettisia toimenpiteitä toiminnan jatkuvan kehittämisen varmistamiseksi.

Itsearvioinnissa tarkastellaan mm. seuraavia osa-alueita:

  • Johtaminen, sitoutuminen ja kulttuuri
  • 5S-työpisteiden organisointi
  • Arvoketju-analyysi (Value Stream Mapping)
  • Jatkuvan parantamisen prosessi
  • Visuaalinen johtaminen ja vastuullisuus
  • Koulutus ja kehittäminen

Teemme arvioinnin henkilökuntanne kanssa ja siihen kannattaa varata noin 4 tuntia. Arvioinnin päätteeksi analysoimme tulokset ja saatte niistä yhteenvedon.

Arviointityökalu mahdollistaa havainnollistavan seurannan ensimmäisen arvioinnin jälkeen tehdyille kehitystoimenpiteille. Uusinta-arviointi voidaan tehdä esimerkiksi vuosittain.

Tekijät

Muotokuva Annika Puro-Ahosta
Mikko yhteystietokuva scaled