Tuottavuus­analyysi

Tuottavuus­analyysi

Tuottavuus kasvuun analyysin avulla

Kuulostaako tutulta?

 • Toiminnassa on ilmeisiä hukkatekijöitä
 • Tuotannon virtaus on heikko
 • Aika menee kaikkeen muuhun kuin arvoa lisäävään työhön
 • Henkilöstö on turhautunut tekemisen epäselvyyksiin
 • Tarvitaanko tähän IT-järjestelmä vai onko kyse jotakin muusta?
 • Toiminta on vain ajautunut nykyiseen tilanteeseen

Tunnista tuottavuutta heikentävät tekijät ja löydä oikeat parannuskohteet

Tuottavuuden parantaminen edellyttää tuottavuutta heikentävien tai rajoittavien tekijöiden selvittämistä. Tehoksen tuottavuusanalyysin avulla autamme yritystänne tunnistamaan ongelmakohdat ja kohdistamaan parannukset oikeisiin toimenpiteisiin ratkaisuehdotustemme avulla. Analyysi sopii yhtä hyvin sekä tuotannollisille yrityksille että julkiselle puolelle. Pystymme auttamaan myös käytännön jatkotoimien läpiviennissä erillisenä toimeksiantona.

Tuottavuusanalyysin tekeminen käytännössä

Lähipäivien ohjelma:

 1. aloituspalaveri: tavoitteet ja päivien ohjelman läpikäynti
 2. tutustuminen työvaiheisiin ja työympäristöön
 3. keskustelut ja haastattelut henkilöstön kanssa
 4. havaintojen ja toimenpidesuositusten kirjaaminen, raportin laadinta
 5. loppuyhteenveto ja jatkotoimenpiteistä sopiminen
 6. raportin lähetys asiakkaalle

Käymme kattavasti läpi tarkastellen työnkulkuja ja muut tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Käymme läpi esimerkiksi materiaalit, tilat, koneet, työvälineet, IT-ratkaisut ja organisoinnin. Keskeisessä osassa on keskustelut henkilöstön kanssa. Haluamme kuulla henkilöstön näkemykset nykytilanteesta sekä toiveet uudistuksista.

Asiantuntijamme kirjaa ylös havainnot ja jäsentelee raportin päivien aikana sopivissa väleissä. Työ päättyy toisen lähipäivän loppuyhteenvedossa. Asiantuntijamme esittelee raportin ja toimenpidesuositukset. Samalla sovimme jatkotoimenpiteistä, jotka kirjataan osaksi raporttia. Saatte raportin pdf-muotoisena käyttöönne.

Rajatussa ja ennakkoon sovitussa kohteessa tuottavuusanalyysimme valmistuu jo kahden (2 pv) peräkkäisen lähipäivän aikana. Tällainen kohde on esimerkiksi isomman yrityksen tuotannon osasto, pienen yrityksen tehdas tai vaikka toimihenkilöiden työ. Käymme kanssanne 30 minuutin etäpalaverissa ennakkoon odotukset tuottavuusanalyysistä ja sovimme tarkasteltavan kohteen.

Työ tapahtuu tiiviissä yhteistyössä henkilöstönne ja Tehoksen asiantuntijan kesken. Tämän vuoksi teidän tulee nimetä analyysin ajaksi yhteyshenkilö, joka koordinoi aikataulut henkilöstönne ja asiantuntijamme kanssa. Limitämme keskustelut ja selvitystyön joustavasti päivittäiseen toimintaanne sopivaksi, jolloin tuotantonne ei oleellisesti häiriinny analyysin takia.

Tekijät

Muotokuva Annika Puro-Ahosta
Mikko yhteystietokuva scaled