Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Tehoksen osallistavat työpajat ovat saaneet paljon kiitosta henkilöstöltä. Analyysin kautta saimme työhön nopeasti läpinäkyvyyttä, joka on mahdollistanut sujuvuuden jatkokehittämiseen.

Sairaanhoitopiirin työn tuottavuus

Tehos on auttanut Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä  parantamaan työn tuottavuutta ja ollut rakentamassa palvelukonsepteja vuodesta 2019 lukien. Yksi keskeisimmistä toimeksiannoista on liittynyt lääkintätekniikan tuottavuuden analysointiin ja toimenpiteissä tukemiseen. Lääkintätekniikka vastaa lääkinnällisten laitteiden asennuksista, vikakorjauksista ja määräaikaishuoltojen toteuttamisesta.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on 21 keskisuomalaisen kunnan omistama sairaanhoitopiiri. Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä on edustettuna lähes kaikki erikoissairaanhoidon alat. Sairaanhoitopiiri on suurin ei-yliopistollinen sairaanhoitopiiri noin 270 000 asukkaallaan. Sairaanhoitopiiri työllistää lähes 3700 henkilöä. Syksyllä 2020 aukeava uusi sairaala Nova tuo ison muutoksen sairaanhoitopiirin toimintaan.

Tuotannon palveluiden palvelualueeseen kuuluvat puhtauspalvelut, vuodehuolto, tekninen huolto, välinehuolto, lääkintätekniikka, hankinta ja logistiikka sekä osastonsihteeripalvelut. Tuotteistetuilla palveluilla on merkitystä turvallisen ja laadukkaan hoidon mahdollistamisessa potilaille.

Terveydenhuollon tuottavuus kuntoon ja tehokkuutta terveydenhuoltoon analyysin avulla

Tuottavuusanalyysissä kartoitettiin laajasti lääkintätekniikan nykytila ottaen huomioon palveluiden asiakkaat, sidosryhmät, tunnusluvut, prosessit, henkilöstö, digiratkaisut ja erilaiset tuottavuuteen vaikuttavat muut tekijät. Tilannekuvan perustella määriteltiin tavoitteet terveydenhuollon tuottavuuden parantamiseksi ja muodostettiin selkeä suunnitelma.

Suunnitellut parannukset tullaan vaiheistetusti toteuttamaan sekä nykyisissä että uuden sairaala Novan tiloissa, jolloin saadaan tehokkuus terveydenhuollossa kuntoon molemmissa tiloissa. Tuloksellisen työn ytimessä on yhteinen tavoitteellinen tekeminen sairaanhoitopiirin henkilöstön ja Tehoksen asiantuntijan välillä.

”Tehoksen osallistavat työpajat ovat saaneet paljon kiitosta henkilöstöltä. Analyysin kautta saimme työhön nopeasti läpinäkyvyyttä, joka on mahdollistanut sujuvuuden jatkokehittämiseen.” kertoo palvelujohtaja Janne Saarinen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä.

”On yhteiskunnallisesti arvokasta päästä auttamaan erikoissairaanhoidon palveluiden parantamisessa. Olen ilokseni saanut huomata, että tuotannon palvelualueella on kauan tehty pitkäjänteistä työtä tuottavuuden ja laadun eteen, on nähtävissä lukuisia fiksuja arkea helpottavia ratkaisuja. Samalla on havaittavissa mahdollisuuksia parantaa tuottavuutta entisestään ja poistaa virtausta haittaavia hukkatekijöitä Lean-periaatteen mukaisesti. Yhteistyö asiakkaan edustajien kanssa on innostavaa, kun henkilöstö on ryhtynyt uudistuksiin tosissaan. On hienoa saada olla mukana tukemassa asiakastamme tuomalla uusia näkökulmia ja osaamista päivittäisen työn helpottamiseksi sekä muutosten läpiviemiseksi.” kertoo Tehos Oy:n toimitusjohtaja Mikko Jauhonen.

Blogit