Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Tehoksen osallistavat työpajat ovat saaneet paljon kiitosta henkilöstöltä. Analyysin kautta saimme työhön nopeasti läpinäkyvyyttä, joka on mahdollistanut sujuvuuden jatkokehittämiseen.

Sairaanhoitopiirin työn tuottavuus

Tehos on auttanut Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä  parantamaan työn tuottavuutta ja ollut rakentamassa palvelukonsepteja vuodesta 2019 lukien. Yksi keskeisimmistä toimeksiannoista on liittynyt lääkintätekniikan tuottavuuden analysointiin ja toimenpiteissä tukemiseen. Lääkintätekniikka vastaa lääkinnällisten laitteiden asennuksista, vikakorjauksista ja määräaikaishuoltojen toteuttamisesta.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on 21 keskisuomalaisen kunnan omistama sairaanhoitopiiri. Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä on edustettuna lähes kaikki erikoissairaanhoidon alat. Sairaanhoitopiiri on suurin ei-yliopistollinen sairaanhoitopiiri noin 270 000 asukkaallaan. Sairaanhoitopiiri työllistää lähes 3700 henkilöä. Syksyllä 2020 aukeava uusi sairaala Nova tuo ison muutoksen sairaanhoitopiirin toimintaan.

Tuotannon palveluiden palvelualueeseen kuuluvat puhtauspalvelut, vuodehuolto, tekninen huolto, välinehuolto, lääkintätekniikka, hankinta ja logistiikka sekä osastonsihteeripalvelut. Tuotteistetuilla palveluilla on merkitystä turvallisen ja laadukkaan hoidon mahdollistamisessa potilaille.

Terveydenhuollon tuottavuus kuntoon ja tehokkuutta terveydenhuoltoon analyysin avulla

Tuottavuusanalyysissä kartoitettiin laajasti lääkintätekniikan nykytila ottaen huomioon palveluiden asiakkaat, sidosryhmät, tunnusluvut, prosessit, henkilöstö, digiratkaisut ja erilaiset tuottavuuteen vaikuttavat muut tekijät. Tilannekuvan perustella määriteltiin tavoitteet terveydenhuollon tuottavuuden parantamiseksi ja muodostettiin selkeä suunnitelma.

Suunnitellut parannukset tullaan vaiheistetusti toteuttamaan sekä nykyisissä että uuden sairaala Novan tiloissa, jolloin saadaan tehokkuus terveydenhuollossa kuntoon molemmissa tiloissa. Tuloksellisen työn ytimessä on yhteinen tavoitteellinen tekeminen sairaanhoitopiirin henkilöstön ja Tehoksen asiantuntijan välillä.

”Tehoksen osallistavat työpajat ovat saaneet paljon kiitosta henkilöstöltä. Analyysin kautta saimme työhön nopeasti läpinäkyvyyttä, joka on mahdollistanut sujuvuuden jatkokehittämiseen.” kertoo palvelujohtaja Janne Saarinen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä.

”On yhteiskunnallisesti arvokasta päästä auttamaan erikoissairaanhoidon palveluiden parantamisessa. Olen ilokseni saanut huomata, että tuotannon palvelualueella on kauan tehty pitkäjänteistä työtä tuottavuuden ja laadun eteen, on nähtävissä lukuisia fiksuja arkea helpottavia ratkaisuja. Samalla on havaittavissa mahdollisuuksia parantaa tuottavuutta entisestään ja poistaa virtausta haittaavia hukkatekijöitä Lean-periaatteen mukaisesti. Yhteistyö asiakkaan edustajien kanssa on innostavaa, kun henkilöstö on ryhtynyt uudistuksiin tosissaan. On hienoa saada olla mukana tukemassa asiakastamme tuomalla uusia näkökulmia ja osaamista päivittäisen työn helpottamiseksi sekä muutosten läpiviemiseksi.” kertoo Tehos Oy:n toimitusjohtaja Mikko Jauhonen.

Varaston layout ja WMS Kuntokaupalle

Nordic Sports Brandsin logistiikkajohtaja Mikko Rutanen tietää, mitä tilan ja työn suunnittelulla voidaan parhaimmillaan saada aikaan: tehokkaampaa työskentelyä ja järkevämpää tilankäyttöä.

Kometos Oy

Lean 5S-koulutus: “5S on tuonut Kometokselle uuden tavan lähestyä työpisteiden organisointia ja on opettanut meitä ajattelemaan selkeämmin sekä kyseenalaistamaan aikaisemmin tehtyjä asioita.”

A&M Välilehto Oy - Logo

A&M Välilehto Oy

Layout suunnittelu: ”Tilankäytön järkeistys oli oiva esimerkki siitä, miten luoda teholoikka pienellä vaivalla. A&M Välilehto oivalsi, että layoutin uudistamisella saadaan säästymään euroja”.

Konepaja Stamac Oy

Lean 5S-periaatteet tutuksi esimerkin avulla: “..tehtaassa on todellakin tapahtunut selkeää tehostumista. Asiakkailtamme on tullut myönteistä palautetta ja henkilöstö kokee mallin hyvänä.”

Elekmerk Oy - Logo

Elekmerk Oy

Sisälogistiikan tehostaminen: “Raportti antoi meille hyvän listan kohteista, joiden kehittäminen toisi etua yritykselle. ..pystyimme helposti suunnittelemaan muutoksia kustannustehokkaassa järjestyksessä.”

Elekmerk Oy - Logo

Elekmerk Oy

Käyttöönotto sujui sovitussa aikataulussa ja tuotantohallien muutos 5S:n myötä oli hämmästyttävän suuri.

Mäkelä Alu Oy

Nopeasta aikataulusta huolimatta tehtaamme tuotanto saatiin käynnistettyä tavoiteajassa

Anvia Oyj - Logo

Anvia Oyj

Tehoksen projektinjohtopalvelusta oli Anvialle apua.  ..Yhteistyö oli mutkatonta ja hyvähenkistä. ..käytännönläheinen ja yhteistyökykyinen toimintatapa vastasi hyvin Anvian odotuksiin..

Ojala-Yhtymä Oy

Lista pienistä kehityskohteista, joiden avulla voidaan parantaa kokonaisuutta oli toimiva ja konkreettinen. Varaston kehitysaskelia teemme askelittain..