Konepaja Stamac Oy

”..tehtaassa on todellakin tapahtunut selkeää tehostumista. Asiakkailtamme on tullut myönteistä palautetta ja henkilöstö kokee mallin hyvänä.”

Tehdasympäristön tuottavuus kasvuun 5S periaatteiden avulla

Konepaja Stamac Oy (www.konepajastamac.fi) on Seinäjoella sijaitseva konepajayritys. Stamac tekee alihankintaa vaativille kuljetusväline- ja koneenrakennusteollisuuden asiakkaille.

Konepaja Stamac halusi saada tehdasympäristönsä parempaan järjestykseen tuottavuuden parantamiseksi. 5S periaatteiden soveltaminen vähentää tutkitusti tavaroiden etsimistä ja tehostaa yrityksen toimintaa. Siisteys ja järjestys ovat tuottavuuden peruskiviä. 5S periaatteiden noudattaminen on erinomainen tapa osallistaa koko henkilöstöä toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

5S-periaatteet tulivat tutuksi esimerkin avulla

Tehos Oy:n johtava asiantuntija Annika Puro-Aho kävi kolmen viikon välein pitämässä 5S-parannuksen ja ohjaamassa vaiheen työtä. Lähipäivien välissä henkilökunnalla oli aikaa toteuttaa sovitut toimenpiteet.

”5S:n toteuttaminen vaatii mielestäni ulkopuolisen tahon toteutuksessa. Harkitsimme erilaisia asiantuntijoita 5S:n läpivientiin ja päädyimme lopulta Tehokseen. Tehos Oy oli meidän tapauksessa oiva valinta, asiantuntija koulutuksen lisäksi osallistui esimerkkiä näyttäen käytännön toimenpiteisiin kentällä. Kun käytimme apuna Tehoksen asiantuntijaa, säästyimme monelta turhalta sähläykseltä ja saimme tehtyä työn kerralla oikein. Annikan ammattimainen, jämäkkä ja osallistuva toimintatapa innosti koko henkilökunnan parannustyöhön. Ja mikä parasta, tehtaassa on todellakin tapahtunut selkeää tehostumista. Asiakkailtamme on tullut myönteistä palautetta ja henkilöstö kokee mallin hyvänä.” toteaa tyytyväisenä osakas, tuotantopäällikkö Timo Yli-Opas Konepaja Stamac Oy:stä.

”On ollut hienoa tehdä 5S-töitä koko Stamacin henkilöstön kanssa. Työntekijät ja johto olivat alusta asti muutoksessa tosissaan, mikä oli avainasemassa toimeksiannon onnistumisessa. Tavaroita ja työkalujen etsintä on vähentynyt, aikaa säästyy. Jälkiseurannan perusteella asiakas on jatkanut parannuksia edelleen ja 5S:n soveltaminen on muodostunut pysyväksi käytännöksi. Stamac on malliesimerkki sitoutuneesta ja tuloksia aikaansaaneesta yrityksestä 5S:n soveltamisessa.”, iloitsee hallituksen puheenjohtaja, partneri Annika Puro Aho Tehos Oy:stä.

Varaston layout ja WMS Kuntokaupalle

Nordic Sports Brandsin logistiikkajohtaja Mikko Rutanen tietää, mitä tilan ja työn suunnittelulla voidaan parhaimmillaan saada aikaan: tehokkaampaa työskentelyä ja järkevämpää tilankäyttöä.

Kometos Oy

Lean 5S-koulutus: “5S on tuonut Kometokselle uuden tavan lähestyä työpisteiden organisointia ja on opettanut meitä ajattelemaan selkeämmin sekä kyseenalaistamaan aikaisemmin tehtyjä asioita.”

A&M Välilehto Oy - Logo

A&M Välilehto Oy

Layout suunnittelu: ”Tilankäytön järkeistys oli oiva esimerkki siitä, miten luoda teholoikka pienellä vaivalla. A&M Välilehto oivalsi, että layoutin uudistamisella saadaan säästymään euroja”.

Elekmerk Oy - Logo

Elekmerk Oy

Sisälogistiikan tehostaminen: “Raportti antoi meille hyvän listan kohteista, joiden kehittäminen toisi etua yritykselle. ..pystyimme helposti suunnittelemaan muutoksia kustannustehokkaassa järjestyksessä.”

Elekmerk Oy - Logo

Elekmerk Oy

Käyttöönotto sujui sovitussa aikataulussa ja tuotantohallien muutos 5S:n myötä oli hämmästyttävän suuri.

Mäkelä Alu Oy

Nopeasta aikataulusta huolimatta tehtaamme tuotanto saatiin käynnistettyä tavoiteajassa

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Tehoksen osallistavat työpajat ovat saaneet paljon kiitosta henkilöstöltä. Analyysin kautta saimme työhön nopeasti läpinäkyvyyttä, joka on mahdollistanut sujuvuuden jatkokehittämiseen.

Anvia Oyj - Logo

Anvia Oyj

Tehoksen projektinjohtopalvelusta oli Anvialle apua.  ..Yhteistyö oli mutkatonta ja hyvähenkistä. ..käytännönläheinen ja yhteistyökykyinen toimintatapa vastasi hyvin Anvian odotuksiin..

Ojala-Yhtymä Oy

Lista pienistä kehityskohteista, joiden avulla voidaan parantaa kokonaisuutta oli toimiva ja konkreettinen. Varaston kehitysaskelia teemme askelittain..