Anvia Oyj

”Tehoksen projektinjohtopalvelusta oli Anvialle apua. Yhteistyö oli mutkatonta ja hyvähenkistä. Käytännönläheinen ja yhteistyökykyinen toimintatapa vastasi hyvin Anvian odotuksiin.”

Anvia Oyj - Logo

Toimitusketjumuutoksen läpivienti Tehoksen projektipäällikön avulla

Anvia Oyj toteutti varastotoimintojen keskittämisen Kokkolan ja Seinäjoen alueyksiköistä Vaasan keskusvarastoon huhtikuussa 2016. Muutosta edelsi varastotoimintojen operoinnin ulkoistaminen HUB Logistics Oy:lle edellisenä syksynä sekä huolellinen valmisteluvaihe eri osapuolien yhteistyönä. Keskittäminen mahdollisti samalla toimintatapojen uudistamisen tilaus-toimitusketjussa.

Muutos oli Anvian kannalta iso. Varastojen keskittäminen vaikutti useiden henkilöstöryhmien toimintaan. Tiimityö vaati Anvialta eri sidosryhmien vaatimusten huomioon ottamista sekä sovittelua. Lisäksi tarvittiin kyvykkyyttä luoda parempia toimintatapoja sekä järjestelmällistä projektihallintaa.

Muutoksen suunnittelussa ja johtamisessa apuna toimi Tehos Oy:ltä projektipäällikkö Mikko Jauhonen. Ammattimaisen projektinjohdon lisäksi tehtäviin kuului tilaus-toimitusketjun kehittäminen.

Olemme iloisia, kun saimme vetää Anvian varastoprojektia ja viedä sen onnistuneesti maaliin.

Toimeksianto sopi täsmällisesti siihen, miten autamme asiakkaitamme projektien johtamisessa.

Mikko Jauhonen

Toimitusjohtaja, Tehos Oy

Tehos auttoi muutoksen johtamisessa

Tehoksen projektinjohtopalvelusta oli Anvialle apua. Käyttöönotto sujui hyvin, kun valmistelevat työt oli tehty ajatuksella ennakkoon. Mikko pystyi avustamaan vahvan muutos- ja projektijohtamisosaamisen ohella logistisissa kysymyksissä. Osaamisesta sekä kokemuksesta oli hyötyä useiden haastavien kohteiden ratkaisussa. Yhteistyö oli mutkatonta ja hyvähenkistä. Mikon ammattimainen, käytännönläheinen ja yhteistyökykyinen toimintatapa vastasi hyvin Anvian odotuksiin ja ennen kaikkea projekti saatiin yhdessä hienosti maaliin.” kertoo ostojohtaja Johanna Mullola Anvia Oyj:stä.

”Yhteistyö Anvian ja HUB:in henkilöstön kanssa tiimityö sujui mainiosti. Kaikkein tärkeintä on, että henkilöstö otti mallin omakseen ja projektin tulokset vastasivat asiakkaan asettamiin odotuksiin.” kertoo toimitusjohtaja Mikko Jauhonen Tehos Oy:stä.

Varaston layout ja WMS Kuntokaupalle

Nordic Sports Brandsin logistiikkajohtaja Mikko Rutanen tietää, mitä tilan ja työn suunnittelulla voidaan parhaimmillaan saada aikaan: tehokkaampaa työskentelyä ja järkevämpää tilankäyttöä.

Kometos Oy

Lean 5S-koulutus: “5S on tuonut Kometokselle uuden tavan lähestyä työpisteiden organisointia ja on opettanut meitä ajattelemaan selkeämmin sekä kyseenalaistamaan aikaisemmin tehtyjä asioita.”

A&M Välilehto Oy - Logo

A&M Välilehto Oy

Layout suunnittelu: ”Tilankäytön järkeistys oli oiva esimerkki siitä, miten luoda teholoikka pienellä vaivalla. A&M Välilehto oivalsi, että layoutin uudistamisella saadaan säästymään euroja”.

Konepaja Stamac Oy

Lean 5S-periaatteet tutuksi esimerkin avulla: “..tehtaassa on todellakin tapahtunut selkeää tehostumista. Asiakkailtamme on tullut myönteistä palautetta ja henkilöstö kokee mallin hyvänä.”

Elekmerk Oy - Logo

Elekmerk Oy

Sisälogistiikan tehostaminen: “Raportti antoi meille hyvän listan kohteista, joiden kehittäminen toisi etua yritykselle. ..pystyimme helposti suunnittelemaan muutoksia kustannustehokkaassa järjestyksessä.”

Elekmerk Oy - Logo

Elekmerk Oy

Käyttöönotto sujui sovitussa aikataulussa ja tuotantohallien muutos 5S:n myötä oli hämmästyttävän suuri.

Mäkelä Alu Oy

Nopeasta aikataulusta huolimatta tehtaamme tuotanto saatiin käynnistettyä tavoiteajassa

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Tehoksen osallistavat työpajat ovat saaneet paljon kiitosta henkilöstöltä. Analyysin kautta saimme työhön nopeasti läpinäkyvyyttä, joka on mahdollistanut sujuvuuden jatkokehittämiseen.

Ojala-Yhtymä Oy

Lista pienistä kehityskohteista, joiden avulla voidaan parantaa kokonaisuutta oli toimiva ja konkreettinen. Varaston kehitysaskelia teemme askelittain..