Elekmerk Oy

”Raportti antoi meille hyvän listan kohteista, joiden kehittäminen toisi etua yritykselle. ..pystyimme helposti suunnittelemaan muutoksia kustannustehokkaassa järjestyksessä.”

Elekmerk Oy - Logo

Logistiikan asiantuntija haastoi vanhat toimintamallit

Elekmerk Oy on mekaniikkatehdas, joka tarjoaa kattavat ohutlevymekaniikan, koneistuksen, pintakäsittelyjen ja kokoonpanon palvelut. Teiskonen-konserniin kuuluva Elekmerk kehittää jatkuvasti toimintojaan ja tarjoaa näin asiakkailleen kokonaisvaltaisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja.

Sisälogistiikan tehokkuuden arvioinnissa objektiivinen analysointi on avainasemassa. Vanhoja toimintamalleja on pystyttävä haastamaan. Ulkopuolisen asiantuntijan apu ongelmakohtien ratkaisussa on erityisen tehokasta silloin, kun toimintatavat ja tuotannon ja varaston layout on ollut samanlainen pitkään. Keuruulla sijaitsee kaksi tehdashallia, joiden sisälogistiikkaa tehostamaan kutsuttiin Tehoksen toimitusjohtaja, sisälogistiikan asiantuntija Mikko Jauhonen.

Logistiikassa tavara ja tietovirtoja hallitaan siten, että asiakkaan haluama palvelutaso toteutuu mahdollisimman tehokkaasti.

Mikko Jauhonen

Toimitusjohtaja, Tehos Oy

Logistiikka-analyysi toi esiin kehityskohteet päivässä

Mikko vietti päivän Elekmerkillä tutustuen yrityksen toimintaan ja logistiikasta kerättyyn dataan. Lisäksi hän haastatteli henkilöstöä muodostaakseen yrityksen logistiikasta kattavan kuvan. Sisälogistiikan asiantuntijana Mikolla oli mahdollisuus osoittaa ongelmakohdat nopeasti ja asiakkaalle valmistui yhteenvetoraportti heti saman päivän aikana. Logistiikkaselvitys nosti esiin sisälogistiikan keskeiset ongelmakohdat ja parannusehdotukset ongelmien ratkaisemiseksi. Raporttiin sisältyi myös prioriteettijärjestys kehitysehdotusten toteuttamiselle. Mikko Jauhosen ohjeiden avulla Elekmerk sai hyvät lähtökohdat tehostaa tehdashallien sisälogistiikkaa itsenäisesti.

Tuotantopäällikkö Anssi Lintula kommentoi raporttia sisälogistiikasta:
”Sisälogistiikan asiantuntija Mikko Jauhonen oli juuri oikea henkilö antamaan näkemyksensä kehittämismahdollisuuksista Elekmerkin tehtaassa. Rapotti antoi meille hyvän listan kohteista, joiden kehittäminen toisi etua yritykselle. Mikko osoitti tärkeimmän prioriteetin kehityskohteiksi sellaisia asioita, joiden vaikutus tuotannon tehokkuuteen on suurin. Näin pystyimme helposti suunnittelemaan muutoksia kustannustehokkaassa järjestyksessä.”

Varaston layout ja WMS Kuntokaupalle

Nordic Sports Brandsin logistiikkajohtaja Mikko Rutanen tietää, mitä tilan ja työn suunnittelulla voidaan parhaimmillaan saada aikaan: tehokkaampaa työskentelyä ja järkevämpää tilankäyttöä.

Kometos Oy

Lean 5S-koulutus: “5S on tuonut Kometokselle uuden tavan lähestyä työpisteiden organisointia ja on opettanut meitä ajattelemaan selkeämmin sekä kyseenalaistamaan aikaisemmin tehtyjä asioita.”

A&M Välilehto Oy - Logo

A&M Välilehto Oy

Layout suunnittelu: ”Tilankäytön järkeistys oli oiva esimerkki siitä, miten luoda teholoikka pienellä vaivalla. A&M Välilehto oivalsi, että layoutin uudistamisella saadaan säästymään euroja”.

Konepaja Stamac Oy

Lean 5S-periaatteet tutuksi esimerkin avulla: “..tehtaassa on todellakin tapahtunut selkeää tehostumista. Asiakkailtamme on tullut myönteistä palautetta ja henkilöstö kokee mallin hyvänä.”

Elekmerk Oy - Logo

Elekmerk Oy

Käyttöönotto sujui sovitussa aikataulussa ja tuotantohallien muutos 5S:n myötä oli hämmästyttävän suuri.

Mäkelä Alu Oy

Nopeasta aikataulusta huolimatta tehtaamme tuotanto saatiin käynnistettyä tavoiteajassa

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Tehoksen osallistavat työpajat ovat saaneet paljon kiitosta henkilöstöltä. Analyysin kautta saimme työhön nopeasti läpinäkyvyyttä, joka on mahdollistanut sujuvuuden jatkokehittämiseen.

Anvia Oyj - Logo

Anvia Oyj

Tehoksen projektinjohtopalvelusta oli Anvialle apua.  ..Yhteistyö oli mutkatonta ja hyvähenkistä. ..käytännönläheinen ja yhteistyökykyinen toimintatapa vastasi hyvin Anvian odotuksiin..

Ojala-Yhtymä Oy

Lista pienistä kehityskohteista, joiden avulla voidaan parantaa kokonaisuutta oli toimiva ja konkreettinen. Varaston kehitysaskelia teemme askelittain..