Vaihtoajan lyhentäminen

Vaihtoajan lyhentäminen

Tuotannon lajinvaihdon viiveet kuriin SMED Lean-menetelmällä

Kuulostaako tutulta?

 • Koneiden käyttöaste on heikko
 • Lajin vaihtuessa aletaan hämmästellä ja etsiä materiaaleja ja työkaluja
 • Asetusten tekeminen takkuaa
 • Miten voi kestää asetusten teko niin kauan?
 • Emme edes tiedä, paljonko vaihtoihin hukkaamme aikaa

Tuotannossa valmistettavien lajien vaihtumisen välissä ei synny arvoa asiakkaalle. Vaihtoon kuluva aika, eli asetusaika, on hukkaa. Usein tähän tilanteeseen tyydytään – lajinvaihto on vain sähläystä eikä sille mitään voi. Hyvä uutinen on, että vaihtoaikaa on mahdollista lyhentää, ja meiltä löytyy keinoja, miten sen voimme tehdä.

Lyhennä vaihtoaikaa SMED-palvelullamme

Vaihto- tai asetusajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu työtehtävän tai valmistettavan tuotteen vaihtumisessa edellisestä seuraavaan. Eli aikaa hetkestä, kun edellinen arvoa lisäävä työ päättyy siihen hetkeen, kun uusi arvoa lisäävä työ voi alkaa. Parannuksessa voimme käyttää avuksi SMED:iä (Single Minute of Exchange), joka kuuluu Leanin tunnettuihin menetelmiin. Tavoitteena on yksikertaisesti lyhentää arvoa lisäämätöntä aikaa tehtävän tai tuotteen vaihtumisen välillä.

Vaihtoajan lyhentämisen palvelussamme arvioimme nykytasonne ja ymmärrettävän suunnitelman tilanteenne parantamiseksi. Autamme halutessanne myös toimenpiteiden viemisessä käytäntöön. Parannukset näkyvät käytännössä arjessa, kun arvoa lisäävä työ kasvaa ja hukka vähenee.

Miten SMED-projekti toteutetaan?

 1. Työ alkaa nykyiseen kohteeseen tutustumisella työympäristössä ja tavoitteidenne läpikäynnillä. Havainnoimme ongelmakohdat ja keskustelemme henkilöstönne kanssa.
 2. Seuraavaksi määritämme seurantajakson tilastollisen aineiston aikaansaamiseksi. Mittaamme itse asetusajan työympäristössä tai autamme teitä mittaamaan vaihtoon kuluvan ajan. Käytämme apuna esimerkiksi mobiilisovellusta tai koneiden tuottamia seurantaraportteja.
 3. Analyysissä käsittelemme kerätyn tilastollisen aineiston, jonka perusteella tunnistamme keskeiset ongelmakohdat ja yhdistämme ne työympäristössä tehtyihin havaintoihin. Otamme eri osapuolet mukaan tulosten läpikäyntiin. Keskeisistä ongelmakohdista syntyy käyttöönne koostettu listaus.
 4. Edellisen perusteella jatkamme työtä suunnitteluvaiheeseen. Listaamme ja pisteytämme käytännönläheiset parannustoimenpiteet taulukkoon. Toteutettavat toimenpiteet valikoituvat parhaan hyöty-panos-suhteen perusteella.
 5. Sovimme työnjaosta ja aikataulusta tehtäville. Toteutamme parannukset sovitusti.
 6. Toimenpiteiden jälkeen mittaamme vaihtoon kuluvan ajan. Parannukset näkyvät käytännössä arjessa, kun arvoa lisäävä työ kasvaa ja hukka vähenee. Jatkamme toimenpiteitä vaihe vaiheelta, kunnes tavoitteenne on saavutettu.

Työ tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja Tehoksen asiantuntijan kesken. Asiakkaanamme osallistutte aktiivisesti tavoitteen asettamiseen, suunnitteluun, parannuksiin ja seurantajaksojen toteutukseen – kokeneen asiantuntijan ohjauksessa. Lopputuloksena syntyvät aikasäästöt esitämme selkein mittarein.

Tekijät

Muotokuva Annika Puro-Ahosta
Mikko yhteystietokuva scaled