5S-työpaja

5S-työpaja

Opi Lean-ajattelun perusteet käytännöllisellä tavalla ja selkeytä askeleet 5S:n toteuttamiseen

Olet ehkä törmännyt Lean-ajatteluun ja 5S:ään. 5S:n käytännön toteutus kiinnostaisi, mutta et tiedä, mistä aloittaisit tai hyötyisikö yrityksenne 5S:n soveltamisesta? Yhden päivän 5S-työpajaa on ratkaisu, jolla saat asiantuntijamme selville, miten 5S:ää voi käytännössä soveltaa ja miten työ kannattaisi käytännössä toteuttaa.

Lean 5S-ajattelun toimenpiteet selkeiksi työpajassa

Tehos 5S-työpaja aloitetaan käymällä läpi Leanin ja 5S:n perusteoria. Tämän jälkeen siirrytään välittömästi valittuun kohteeseen työympäristössä, jossa arvioidaan nykytilanteen. Sitten aloitamme soveltamaan teoriaa käytäntöön valitussa työpisteessä. Asiantuntijamme näyttää omalla esimerkillään, miten muutokset tehdään ja laittaa osallistujat tekemään muutoksia itse.

Työpajan aikana valitun työpisteen toiminta tehostuu, kun mietimme tilankäyttöä ja parhaita mahdollisia säilytysratkaisuja. Suurin hyöty saadaan siitä, kun käymme yhdessä läpi työpisteen materiaalit, työkalut ja kalusteet – heitämme tarpeettomat materiaalit pois ja säilytämme vain tarpeellisen. Lopuksi merkitsemme vielä työkalut ja materiaalien paikat, jolloin työpiste pysyy huippukunnossa myös työpajan jälkeen.

Loppupalaverissa käymme yhdessä käytännön harjoittelujakson tulokset läpi. Lisäksi autamme selkeyttämään suunnitelman, miten työtä haluatte jatkaa. Laadimme listan tarvittavista toimenpiteistä tavoitteeseen pääsemiseksi.

Miten Lean 5S-työpaja toteutetaan käytännössä ja mitä työtä voidaan jatkaa?

Lean 5S-työpaja päivän ohjelma:

  1. Lean ja 5S -koulutus (1,5 h)
  2. Nykytilanteen havainnointi työympäristössä (30 min)
  3. Käytännön tekemistä työpisteessä (2-3 h)
  4. Kokemusten purku ja toimenpiteistä sopiminen (1,5 h)

Saatte yrityksenne sisäiseen käyttöön päivän koulutusmateriaalit ja toimenpidelistan. Nämä mahdollistavat oppeihin palaamisen aina tarpeen tullen vielä työpajan jälkeenkin. Tehos 5S-työpajasta saaduilla opeilla ja käytännön kokemuksella voitte jatkaa parannustoimenpiteitä itsenäisesti ja pystytte laajentamaan 5S:n käyttöönottoa muille alueille. Jos haluatte jatkaa muutosten tekemisestä yhdessä kanssamme, voit tilata Lean 5S-parannuksen (linkki).

Ennen työpajapäivää pidämme 30-60 minuutin etäpalaverin kanssanne. Palaverissa käymme läpi lähtötilanteenne sekä odotuksianne ja tavoitteitanne siisteyden ja järjestyksen parantamiseksi. Sovimme työpajapäivän ohjelmasta ja aikataulusta sekä tarvittavista välineistöstä. Lähtökohta on, että käytännön parannuksissa tarvittavat välineet asiakas järjestää ennen työpajaa.

Asiantuntijana työpajassa toimii johtava asiantuntija Annika Puro-Aho (DI, KTM) tai toimitusjohtaja Mikko Jauhonen (DI).

Tilaa Tehos 5S -työpaja heti hintaan 1500 € (alv 0 %) suoraan asiantuntijaltamme! Yhteystiedot löydät alta.

Tekijät

Muotokuva Annika Puro-Ahosta
Mikko yhteystietokuva scaled