Projekti­päällikkö

Projekti­päällikkö

Ulkoista projektipäällikkö – vie projekti maalin kuormittamatta omaa henkilöstöä

Kuulostaako tutulta?

 • Projektien vetäminen on sekoilua
 • Meiltä puuttuu kokenut ja osaava projektipäällikkö
 • Kenelläkään ei ole halua tai aikaa toimia projektipäällikkönä
 • Tarvitsemme esimerkin uudesta tavasta johtaa projekteja
 • Meillä on iso hanke tulossa, mutta emme tiedä, miten se viedä läpi
 • Pystyykö joku ulkopuolinen toimia projektipäällikkönä, kun ei tunne alaamme?
 • Mikä ihmeen projekti, onko sellaisiakin?

Ratkaise ongelma käyttämällä ulkoistettua projektipäällikköä

Tarjoamme käyttöönne projektijohtamisen ammattilaisen työpanoksen, joka kirkastaa kanssanne projektin tavoitteet ja mittarit, sekä johtaa projektin onnistuneesti maaliin. Hallitsemme projektipäällikön tehtävät ja pääsemme nopeasti kiinni liiketoimintaanne ja arjen tekemiseen.

Olemme keskittyneet erityisesti tuotannollisten ja logististen investointiprojektien sekä IT-projektien läpivientiin. Meillä on valmiita työkaluja projektien suunnitteluun, organisointiin ja seurantaan. Pystymme valmentamaan henkilöstöä projektiosaamisessa ja parhaiden käytäntöjen soveltamisessa.

Meillä on myös kokemusta ja osaamista projektisalkkujen hallinnasta (PMO).  Tällä saadaan projektikokonaisuuden läpivientiin läpinäkyvyyttä ja johdonmukaisuutta. Vahvuutemme on kokemuksen ja osaamisen lisäksi käytännönläheinen tekemisen meininki.

Jätä projektipäällikön tehtävät huoleksemme

Ammattilaisemme on mukana kaikissa projektin eri vaiheissa:

 • kirkastamme projektin tavoitteet ja mittarit
 • autamme projektin sisällön selkiyttämisessä ja kannattavuuden laskennassa
 • autamme päätösesitysten laatimisessa ja esittelyssä
 • autamme laatimaan selkeän projektisuunnitelman
 • autamme rakentamaan toimivan projektiorganisaation
 • johdamme projektin tavoitteen mukaiseen maaliin
 • seuraamme projektin etenemistä
 • olemme avuksi muutoksen johtamisessa
 • autamme projektin vaiheittaisessa siirtämisessä omalle henkilöstöllenne
 • päätämme projektin ja arvioimme tuloksia tavoitteisiin

Usein asiakkaan mietteissä on, pystyykö ulkoinen projektipäällikkö ymmärtämään asiakkaan liiketoimintaa ja yksityiskohtia. Kokemuksemme mukaan pystyy. Pääsemme nopeasti kiinni liiketoimintaanne ja olemme kiinnostuneita arjen työstänne. Vahvuutenamme on kokemuksemme sekä projektinjohdosta että asiantuntijatyöstä.

On samalla hyvä huomata, että projektipäällikön tehtävänä on tehdä asioita yhdessä asiakkaan henkilöstön kanssa. Kyse on yhteisistä onnistumisista, joita projektipäällikkö johtaa ja merkittävä osa asiantuntemuksesta tulee projektissa mukana olevilta asiantuntijoilta. Riittää, että projektipäällikkö ymmärtää toimintaa tavoitteisiin vastaamiseksi. Projektipäällikkö vastaa työn etenemisestä aikataulussa, kustannusraameissa ja tavoitteiden mukaisesti.

Projektipäällikkönä toimii Tehos Oy:n toimitusjohtaja, DI Mikko Jauhonen, jolla on 15 vuoden kokemus erilaisten investointi-, IT- ja muutosprojektien johtamisesta kaupan ja teollisuuden aloilla. Mikko sai IPMA Level B –sertifikaatti hankejohtamistasolla vuosille 2012-2017.

Tekijät

Muotokuva Annika Puro-Ahosta
Mikko yhteystietokuva scaled