5S-auditointi

5S-auditointi

Lean 5S -auditointi antaa suunnan siisteyden ja järjestyksen parantamiselle

Kaikki tietävät siisteyden ja järjestyksen merkityksen tehokkaalle toiminnalle, mutta silti monissa yrityksissä etsitään tavaroita ja työkaluja päivittäin. Pahimmillaan suorastaan hävettää tuoda asiakasta tiloihin tai esitellä yritystä uudelle työntekijälle. Usein siisteyden ja järjestyksen tasoa on yritetty parantaa omin voimin, mutta lopulta aina on lipsuttu takaisin vanhoihin tapoihin. Mistä aloittaa?

Lean 5S -taso selviää nopeasti asiantuntijan avulla

Oma henkilöstö tulee nykytilanteelle sokeaksi. Ulkopuolinen kokenut asiantuntija osaa antaa puolueettoman kuvan nykytilanteesta parannusten tueksi. Kokemuksemme Lean 5S:n soveltamisesta auttaa teitä näkemään kehityskohteet ymmärrettävällä ja arjenläheisellä tavalla.

5S-auditoinnissa arvioimme siisteyden ja järjestyksen nykytilan. Saatte auditoinnin tuloksena selkeän raportin, joka antaa hyvän tilannekuvan ja suunnan siisteyden ja järjestyksen tason nostamiselle. Ja myös sille, että pysyvä muutos tapahtuu. Näin voitte suunnata resursseja itse kehitystoimenpiteiden toteuttamiselle niiden suunnittelemisen sijaan.

Lean 5S on menetelmänä innostava ja on erinomainen tapa saada henkilöstö mukaan edistämään työn sujuvuutta, turvallisuutta ja laatua.

Miten Lean 5S-auditointi toteutetaan ja mitä syntyy lopputuloksena?

Auditointi soveltuu sekä yksityisen että julkisen puolen yrityksille, jotka tarvitsevat ulkopuolisen puolueettoman näkemyksen nykytilanteesta parannustoimenpiteiden tueksi. Auditoinnin kesto on tyypillisesti noin kuusi tuntia eikä se vaadi teiltä ennakkovalmistautumista. Auditoinnin aikana riittää, että mukanamme on vähintään yksi yrityksenne edustaja. Päivän aikana auditoimme ennakkoon sovitun kohdeyksikön tilat ja 5S-käytännöt.

Auditointipäivän ohjelma:

  1. Tutustumme yrityksenne toimintaan ja Lean 5S -tavoitteisiinne (30 min)
  2. Suoritamme yhdessä Lean 5S-auditoinnin kohdeyksikössä ja keräämme ylös havainnot (2-3 tuntia)
  3. Koostamme 5S-raportin itsenäisenä asiantuntijatyönä (1,5 tuntia)
  4. Esittelemme raportin teille ja sovimme toimenpiteistä (1 tuntia)
  5. Lähetämme raportin teille sähköpostitse

Raportissa saatte nykytilan havaintojen lisäksi kokonaiskuvan 5S-tasosta ja suosituksemme parannustoimenpiteistä tilanteen parantamiseksi. Kuvat visualisoivat havaintoja ja luvallanne kuvaamme ympäristön raporttia varten. Jotta auditoinnista seuraa käytännön hyötyjä, sovimme kanssanne jatkotoimenpiteistä raportin läpikäynnin yhteydessä. Selkeän loppuraportin perusteella pystytte jatkamaan parannustoimenpiteitä itsenäisesti tai halutessanne autamme myös parannustoimenpiteiden läpiviennissä muiden Lean 5S -palveluidemme kautta.

Olemme toteuttaneet kymmeniä Lean 5S -toimeksiantoja asiakkaidemme kanssa. Asiakkaitamme ovat niin kansainväliset suuryritykset kuin pienet kotimaiset pk-yritykset. Jatkuvien auditointien tuella asiakkaamme ovat saaneet tukea pitkäjänteisiin parannuksiin ja pysyviin muutoksiin.

Tekijät

Muotokuva Annika Puro-Ahosta
Mikko yhteystietokuva scaled