Sisälogistiikan analyysi

Sisälogistiikan analyysi

Sisälogistiikan iso kuva selväksi päivässä

Kuulostaako tutulta?

 • Toiminta on tehotonta
 • Hukkaamme neliöitä turhaan
 • Materiaalit ovat hukassa
 • Varastosaldot ovat sekaisin
 • Varastopaikkojen ja materiaalien merkinnät puuttuvat
 • Toimituksissa on virheitä
 • IT-ratkaisut ovat puutteelliset
 • Olemme keskittyneet vain tuotantoon ja unohtaneet logistiikan
 • Mikä ihmeen sisälogistiikka?

Analyysistä apua sisälogistiikan kustannusten pienentämiseen

Suomalaisten yritysten sisälogistiikassa piilee iso säästöpotentiaali. Erityisesti valmistavassa teollisuudessa on usein unohdettu sisälogistiikka, kun on keskitytty pelkästään jalostavaan työhön. Sisälogistiikkaa voidaan tehostaa vain, kun parannuskohteet ovat tiedossa. Sisälogistiikan analyysi on hyvä keino tunnistaa ongelmakohdat ja aloittaa sen pohjalta logistiikan optimointi.

Analyysipalvelumme avulla saatte nopean käsityksen yrityksenne sisälogistiikan nykytilasta. Asiantuntijamme perehtyy toimintaanne. Saatte lähipäivän jälkeen ytimekkään analyysiraportin parannustoimenpiteiden perustaksi. Oikeilla toimenpiteillä työstä tulee sujuvampaa, virheet vähenevät, varastointikustannukset pienenevät ja tuottavuus kasvaa.

Tuottavuusanalyysin tekeminen käytännössä

Lähipäivien ohjelma:

 1. Tavoitteiden kertaus
 2. Lähtötietojen läpikäynti
 3. Nykytilanteen tunnistaminen työympäristössä ja haastatellen
 4. Parannuskohteiden tunnistaminen ja raportin laadinta
 5. Raportin läpikäynti
 6. Jatkotoimenpiteistä sopiminen

Tyypillisiä analyysissä esille tulevia parannuskohteita löytyy esimerkiksi:

 • työvaiheiden optimoinnissa
 • tilankäytössä
 • henkilöstön toimintatavoissa
 • materiaalimäärissä
 • materiaalien tunnistamisessa
 • varastotekniikan ratkaisuissa
 • IT-ratkaisuissa

Analyysipalvelussa syntyy ytimekäs raportti, josta tulevat esille nykyisen toiminnan vahvuudet ja kehittämiskohteet. Kehittämiskohteet on jaettu sekä pieniin helposti toteuttaviin sekä isompia muutoksia vaativiin osuuksiin. Analyysiraportti toimii kannattavuutta parantavien toimenpiteiden pohjana ja auttaa varaston suunnittelussa.

Työ tehdään yhden lähipäivän aikana tiiviissä yhteistyössä yrityksen edustajan ja Tehoksen asiantuntijan kesken. Ennen lähipäivää käymme läpi sisälogistiikkanne nykytilanteen ja varmistamme tavoitteet 30 minuutin etäpalaverissa.

Säästätte aikaa merkittävästi, kun ammattilaisen arvioimana nykytila ja keskeisimmät parannuskohteet kirkastuvat jo yhden päivän aikana. Toimitusjohtajallamme DI Mikko Jauhosella on yli 15 vuoden kokemus sisälogistiikan tehostamisesta teollisuuden ja kaupan alalla. 

Tekijät

Muotokuva Annika Puro-Ahosta
Mikko yhteystietokuva scaled