Projektityöpaja

Projektityöpaja

Paranna työyhteisönne projektikäytäntöjä

Onko teillä kokemusta epäonnistuneista projekteista? Hyvä. Niin on meilläkin, mutta ennen kaikkea kokemusta lukuisista onnistuneesti maaliin viedyistä projekteista.

Näkemyksemme mukaan useissa työyhteisöissä on kipuilua projektinhallinnan kanssa. Henkilöstön osaamisessa on parannettavaa, käytännöt ovat epäyhtenäiset, projektien kokonaisuutta ei hallita, projekteja ei osata suunnitella ja johtaa. Tuloksena kustannukset menevät pitkäksi, aikataulut venyvät, tavoiteltuja tuloksia ei saavuteta, tekijät hakevat paikkaansa.

Yhden päivän työpajasta käytännön askeleet projektitoiminnan parantamiseksi

Projektijohtamisen työpajan tarkoituksena on parantaa osallistujien ja työyhteisön ymmärrystä ammattimaisesta projektinhallinnasta ja edesauttaa projekteissa onnistumista. Tavoitteena on, että jatkossa projektit pysyvät paremmin aikataulussa ja kustannusraameissa ja tulokset vastaavat tavoitteita.

Mitä työpajassa tehdään?

Käytännönläheinen projektinjohtamisen työpaja sopii julkisen ja yksityisen puolen toimijoille, jotka haluavat saada kokemuksen kautta hankittua tietotaitoa ja sekä ottaa askeleita parempaan projektien hallintaan. Työpaja sopii siksi näkökulmien tuojana myös pidempään toimineille projektipäälliköille.

Mitä työpajassa tehdään?

Käytännönläheinen projektinjohtamisen työpaja sopii julkisen ja yksityisen puolen toimijoille, jotka haluavat saada kokemuksen kautta hankittua tietotaitoa ja sekä ottaa askeleita parempaan projektien hallintaan. Työpaja sopii siksi näkökulmien tuojana myös pidempään toimineille projektipäälliköille.

Oivan projektijohtamisen työpaja rakentuu neljän teeman ympärille:

  1. Projektinhallinnan perusteiden ymmärtäminen
  2. Työpaikan projektitoiminnan tunnistaminen
  3. Käytännönläheisten parannusten suunnittelu
  4. Toimenpiteistä sopiminen

Päivän sisältö:

  1. Oiva projektinhallinta – projektinhallinnan perusteet ja Tehoksen kokemukset
  2. Projektikokonaisuuden hallinta (PMO)
  3. Asiakkaan nykyiset vahvuudet ja ongelmakohdat projektien hallinnassa – analysointi
  4. Parannustoimenpiteiden tunnistaminen, luokittelu ja vaiheistus
  5. Jatkotoimenpiteistä sopiminen

Lopputuloksena työpajasta saa jokainen osallistuja uusia ajatuksia ja näkemyksiä omaan projektitoimintaan sekä työyhteisön toimenpidesuunnitelman parannuksille. Projektityöpaja on merkittäviltä osin vuorovaikutteinen sekä omaan työhön ja työyhteisöön sovitettu, jolloin päivän anti pysyy kiinnostavana alusta loppuun.

Työpajan kesto on yksi päivä (6 h), joka pidetään asiakkaan tiloissa tai webinaarina. Ryhmään mahtuu maksimissaan 12 henkilöä. Halutessanne voitte toteuttaa projektitoiminnan itsearvion ennakkoon, jolloin tulokset käydään läpi työpajassa. Saatte päivän aikana esitellyn ja muodostuneen aineiston käyttöönne ja hyödynnettäväksi sisäisesti työyhteisönne toiminnassa.

Projekteissa onnistumisessa auttaa merkittävästi kokemus. Vaikka osallistujien kokemukseksi emme voi päivässä muuttua, voidaan päivän työpajassa jakaa kokemuksia ja näkemyksiä askeleiden ottamiseksi kohti paremmin hallittuja projekteja.

Työpajan vetäjällä, Tehos Oy:n toimitusjohtaja DI Mikko Jauhosella on 15 vuoden kokemus erilaisten investointi- ja muutosprojektien johtamisesta, sekä projektisalkkujen hallinnasta (PMO), kaupan ja teollisuuden aloilla. Mikolla on lisäksi ollut IPMA Level B -sertifikaatti projektijohtamisesta vuosina 2012-2017.

Tekijät

Muotokuva Annika Puro-Ahosta
Mikko yhteystietokuva scaled