Projekti­auditointi

Projekti­auditointi

Kartoita projektiosaaminen tila auditoinnin avulla

Monella pk-yrityksellä ei ole riittävää osaamista tai henkilöresursseja isojen projektien hallintaan. On tyypillistä, että projekteja yritetään viedä läpi kuten arkisia rutiineja, jolloin suunnitelmallisuus ja organisointi jäävät puutteellisiksi. Seurauksena on, että projektien tulokset eivät vastaa odotuksia, aikataulut ja kustannukset venyvät. Pahimmillaan henkilöstö väsyy, kun suunnitelmallinen ja ennakoiva tekeminen puuttuu.

Projektinhallinnan auditointi auttaa tunnistamaan ongelmakohdat ja vahvuudet

Nykytilanteen ymmärtäminen on avain projektinhallinnan kuntoon saattamiseen. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan projektinhallinnan keskeisimmät ongelmakohdat, kuten myös vahvuudet. Auditoinnin perusteella saatte kattavan ulkopuolisen näkemyksen nykytilasta ja voitte keskittyä oikeisiin parannustoimenpiteisiin. Selvitämme parannustarpeita esimerkiksi projektiosaamisen kasvattamiseen, organisointiin, suunnitteluun, päätöksentekoon, muutostenhallintaan, viestintään, tiedonhallintaan, riskienhallintaan, seurantaan ja raportointiin.

Kun projektinhallinta saadaan kuntoon; tavoitteet selkenevät, aikaa ja rahaa säästyy, henkilöstö on tyytyväisempi ja saavutatte tavoitteen mukaiset tulokset.

Yksittäisen projektin arviointi tai laaja-alainen katsaus projektiosaamiseen

Auditoinnin tarkoituksena on selvittää valintanne mukaan joko a) projektitoiminnan nykytilanne tai b) toteuttaa yksittäisen ison projektin arviointi. Analyysipalvelu on suunnattu erityisesti pk-yrityksille ja julkisen puolen organisaatioille.

Auditoinnin kesto on tyypillisesti 1-3 päivää, ja se pidetään asiakkaan tiloissa tai osissa etäpalaverien avulla. Ennen lähipäivää käymme yhdessä läpi projektinhallintanne nykytilanteen, varmistamme tavoitteet ja sovimme tarkastelukohteen. Läpikäyntiin kannattaa varata noin 30 minuuttia.

Päivän ohjelma:

  1. Tavoitteiden kertaus
  2. Keskeisimpien ongelmakohtien tunnistaminen: nykyisiin käytäntöihin tutustuminen ja haastattelut
  3. Raportin laadinta – parannuskohteiden tunnistaminen
  4. Raportin läpikäynti
  5. Jatkotoimenpiteistä sopiminen

Työn tuloksena syntyy selkeä ja ytimekäs raportti toimenpidesuosituksineen. Saatte käyttöönne keinoja, millä helpotetaan ja järkeistetään projektityötä käytännössä. Kyseessä ei ole projektikoulutus vaan analyysi. Voimme järjestää erikseen projektikoulutuksia ja –työpajoja.

Projektijohtamisen ammattilaisen avulla säästyy aikaa

Oman yrityksen nykytilanteeseen sokeutuu helposti kokenutkin projektijohtaja, kun taas ulkopuolinen kokenut projektipäällikkö näkee tilanteen laajemmasta näkökulmasta. Aikaa säästyy merkittävästi, kun ammattilaisen arviomana nykytila ja keskeisimmät parannuskohteet selviävät.

Auditoijana toimii Tehos Oy:n toimitusjohtaja, DI Mikko Jauhonen, jolla on 15 vuoden kokemus erilaisten investointi-, IT- ja muutosprojektien johtamisesta kaupan ja teollisuuden aloilla. Mikolla on lisäksi ollut IPMA Level B -sertifikaatti projektijohtamisesta vuosina 2012-2017.

Tekijät

Muotokuva Annika Puro-Ahosta
Mikko yhteystietokuva scaled