KAMK

Projektiauditointi tarjosi tuoreita näkökulmia ja positiivista vahvistusta hanketyöhön

”Kukaan ei ole profeetta omalla maallaan, joten ulkopuolisen arvio on aina arvokas oppitunti. On hienoa, kun joku vähän ravistelee ja tuo uusia ajatuksia. Saimme myös vahvistuksen siitä, että teemme oikeita asioita ja että hankkeemme on ammattimaisesti hoidettu loppuun saakka.”

Projektiauditoinnin hyödyt käyttöön hanketoiminnassa

Kotikuntoutuksen mahdollisuudet haja-asutusalueilla ovat puhuttaneet laajalti jo vuosia. Tähän halusi tuoda ratkaisun Tecnos-hanke, joka toteutettiin yhdessä Ka­jaa­nin am­mat­ti­kor­kea­kou­lun, Kai­nuun So­ten ja Kai­nuun am­mat­tio­pis­ton kanssa yh­teis­han­kkeena. Hankkeessa etsittiin di­gi­ta­li­saa­tio­ta ja etä­tek­no­lo­giaa hyö­dyn­tä­viä rat­kai­su­ja kun­tou­tus­pal­ve­lui­den seu­raa­mi­seen, tu­ke­mi­seen ja ar­vioin­tiin.

Projektipäällikkönä toimineen Jukka Seppäsen mukaan hankkeen tarkoituksena oli selvittää, kuinka nykypäivän teknologialla voidaan monipuolistaa kotiin vietäviä kuntoutuspalveluita.

– Tärkeintä oli ymmärtää syvällisesti asiakkaiden tarpeita: millaisia asiakkaita kotikuntoutuksessa on ja millainen on heidän tietämyksensä teknologiasta, kertoo Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutus- ja tutkimuspäällikkönä työskentelevä Seppänen.

Hankkeeseen saatiin ihmisläheinen tekijä projektiauditoijaksi

Seppäsen mukaan valtakunnallisten ja kansainvälisten hankkeiden rooli on kasvanut viime vuosina ammattikorkeakouluissa merkittävästi, minkä vuoksi myös laatukriteerit ovat nousseet. Vaikka hanketta pidettiin yleisesti onnistuneena osallistujien mielestä, kaivattiin tälle käsitykselle varmuutta ja ulkopuolista näkökulmaa. Projektiauditoinnin kumppaniksi etsittiin kokenutta projektijohtajaa arvioimaan, onko hanke vedetty hyvien projektinhallinnan käytäntöjen mukaisesti.

– Halusimme Tehoksen Mikko Jauhosen, koska tarvitsimme hankkeeseen mukaan ihmisläheisen tekijän, jolla on vahva projektijohtamisen ja valmennuksen tausta. Sote-ala oli Tehokselle varsin uusi, mutta se ei ollut huono asia lainkaan vaan päinvastoin. Hän perehtyi projektiin todella syvällisesti ja pääsi nopeasti kiinni toimintaympäristöön. Yhteistyömme Mikon kanssa oli alusta asti sujuvaa, Seppänen kuvailee.

Jauhosen töihin kuului projektiaineistojen läpikäynti, parinkymmenen projektissa vaikuttaneen ihmisen haastattelu sekä loppuraportin laadinta. Kysymyksissä käytiin läpi niin projektin suunnittelua, ohjaamista, läpivientiä kuin myös henkilöstön osaamista ja kokemuksiakin hankkeesta.

projektiauditointi 1

– Yllätyin, kuinka realistisesti haastatellut arvioivat omaa osaamistaan. Lopputuloksena projektiauditointi tarjosi mustaa valkoisella eli todistusaineistoa myös johdolle siitä, miten tällaisia projekteja olisi hyvä hoitaa jatkossa. Tällaista projektiauditoinnin mallia voitaisiin hyödyntää muissakin korkeakouluissa, Seppänen kommentoi.

Työn tuloksena syntyi kokonaisvaltainen raportti, jossa 79 pisteytyskohteen kautta muodostui laaja-alainen ja puolueeton kokonaiskuva siitä, oliko projekti vedetty yleisesti tunnettujen hyvien projektinhallinnan käytäntöjen mukaisesti.

Ulkopuolisen arvio on aina arvokas oppitunti

Seppanen Jukka web

Kokonaisuudessaan hanke kesti noin puolitoista vuotta. Lopputuloksena saatiin kolme uutta palvelua kotikuntoutuksen käyttöön:

– Hanke onnistui todella hyvin: Hyvinvointialueella ja kotikuntoutuksessa ratkaisut ovat jo aidosti olleet käytössä, ja ne ovat saaneet positiivista palautetta. Hankemaailmassa saatetaan joskus liikkua varsin ylätasolla eikä sillä päästä aina konkretiaan kiinni, mutta nyt hankkeen tuotoksista pääsivät hyötymään sekä loppukäyttäjät eli asiakkaat ja ammattilaiset. Tässä oli kyse siis aidosta työelämän ja oppilaitosten yhteistyöstä! Seppänen iloitsee.

Seppäsen mukaan Tehos toi paljon hyvää hankkeeseen, kuten täysin uusia näkökulmia ja positiivista vahvistusta hanketyöhön:

– Kukaan ei ole profeetta omalla maallaan, joten ulkopuolisen arvio on aina arvokas oppitunti. On hienoa, kun joku vähän ravistelee ja tuo uusia ajatuksia. Saimme myös vahvistuksen siitä, että teemme oikeita asioita ja että hankkeemme on ammattimaisesti hoidettu loppuun saakka, Seppänen tiivistää.

Blogit