Ojala-Yhtymä Oy

Lista pienistä kehityskohteista, joiden avulla voidaan parantaa kokonaisuutta oli toimiva ja konkreettinen. Varaston kehitysaskelia teemme askelittain..

Tehokas varastonohjaus tuo säästöjä

Tehos Oy toteutti Ojala-Yhtymä Oy:n Sievin tehtaalla varastoselvityksen, jonka avulla haettiin säästöjä ja tehoa varastonohjaukseen. Ojala-Yhtymä halusi saada suunnitelman toimenpiteistä, joiden avulla varaston operatiivista tehokkuutta voidaan parantaa. Asiantuntijoina toimivat Mikko Jauhonen ja Annika Puro-Aho.

Ojala-Yhtymä Oy on Sievissä vuonna 1963 perustettu teollisuuden sopimusvalmistaja. Ojalan palvelut kattavat laajat järjestelmätoimitukset, kokoonpanot, mekaniikan valmistuksen, sekä tuotteen koko elinkaaren tukipalvelut.

Selvitys toteutettiin yhden lähipäivän aikana. Raportti käytiin läpi heti saman päivän lopussa. Kehitysehdotukset luokiteltiin nopeasti korjattaviin pieniin asioihin sekä pidemmän aikavälin suurempiin varastonohjauksen kehityskohteisiin.

Varastonhallinta kehityksen kohteena

“Tehoksen asiantuntijoilla olivat jalat tukevasti maassa. Kokonaiskuva oli hyvä ja he pystyivät menemään asian ytimeen. Lista pienistä kehityskohteista, joiden avulla voidaan parantaa kokonaisuutta oli toimiva ja konkreettinen. Varaston kehitysaskelia teemme askelittain huomioiden heidän ehdotuksensa. Tulokset näkyvät kuukausien kuluttua.”

Kommentoi johtaja Timo Vilmunen Ojala-Yhtymästä Tehoksen toimintaa.

”Kokeneiden ammattilaisten tekemällä varastoselvityksellä on nopeasti löydettävissä varastonhallinnan ongelmakohdat ja parannuskeinot. Parhaimmillaan työ on toteutettavissa yhden lähipäivän aikana, kun lähtötiedot ja avainhenkilöt ovat hyvin käytettävissä. Ymmärrettävän raportin pohjalta pystyy asiakas jatkamaan varsinaisiin toimenpiteisiin itse ja tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita hyödyntäen. Tämä työ oli ilo tehdä, kun tulokset miellyttivät asiakasta. ”

Kertoo toimitusjohtaja Mikko Jauhonen Tehokselta.

Varaston layout ja WMS Kuntokaupalle

Nordic Sports Brandsin logistiikkajohtaja Mikko Rutanen tietää, mitä tilan ja työn suunnittelulla voidaan parhaimmillaan saada aikaan: tehokkaampaa työskentelyä ja järkevämpää tilankäyttöä.

Kometos Oy

Lean 5S-koulutus: “5S on tuonut Kometokselle uuden tavan lähestyä työpisteiden organisointia ja on opettanut meitä ajattelemaan selkeämmin sekä kyseenalaistamaan aikaisemmin tehtyjä asioita.”

A&M Välilehto Oy - Logo

A&M Välilehto Oy

Layout suunnittelu: ”Tilankäytön järkeistys oli oiva esimerkki siitä, miten luoda teholoikka pienellä vaivalla. A&M Välilehto oivalsi, että layoutin uudistamisella saadaan säästymään euroja”.

Konepaja Stamac Oy

Lean 5S-periaatteet tutuksi esimerkin avulla: “..tehtaassa on todellakin tapahtunut selkeää tehostumista. Asiakkailtamme on tullut myönteistä palautetta ja henkilöstö kokee mallin hyvänä.”

Elekmerk Oy - Logo

Elekmerk Oy

Sisälogistiikan tehostaminen: “Raportti antoi meille hyvän listan kohteista, joiden kehittäminen toisi etua yritykselle. ..pystyimme helposti suunnittelemaan muutoksia kustannustehokkaassa järjestyksessä.”

Elekmerk Oy - Logo

Elekmerk Oy

Käyttöönotto sujui sovitussa aikataulussa ja tuotantohallien muutos 5S:n myötä oli hämmästyttävän suuri.

Mäkelä Alu Oy

Nopeasta aikataulusta huolimatta tehtaamme tuotanto saatiin käynnistettyä tavoiteajassa

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Tehoksen osallistavat työpajat ovat saaneet paljon kiitosta henkilöstöltä. Analyysin kautta saimme työhön nopeasti läpinäkyvyyttä, joka on mahdollistanut sujuvuuden jatkokehittämiseen.

Anvia Oyj - Logo

Anvia Oyj

Tehoksen projektinjohtopalvelusta oli Anvialle apua.  ..Yhteistyö oli mutkatonta ja hyvähenkistä. ..käytännönläheinen ja yhteistyökykyinen toimintatapa vastasi hyvin Anvian odotuksiin..