Elekmerk Oy

Elekmerk Oy

Käyttöönotto sujui sovitussa aikataulussa ja tuotantohallien muutos 5S:n myötä oli hämmästyttävän suuri.

Tuotannon tehostaminen Lean-periaattein

Elekmerk Oy on mekaniikkatehdas, joka tarjoaa kattavat ohutlevymekaniikan, koneistuksen, pintakäsittelyjen ja kokoonpanon palvelut. Teiskonen-konserniin kuuluva Elekmerk kehittää jatkuvasti toimintojaan ja tarjoaa näin asiakkailleen kokonaisvaltaisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Yrityksen tavoitteena oli tehostaa ja selkeyttää tuotantoa lean-periaatteiden avulla.Projektissa hyödynnynettiin Toyotan kehittämää mallia siisteyden ja järjestyksen aikaansaamiseen ja ylläpitämiseen – Lean 5S menetelmää.

Lean periaatteiden iskostamisesta tuotantoon Elekmerkin tehdashalleilla vastasi Tehoksen johtava asiantuntija Annika Puro-Aho. Käyttöönottoon osallistui koko Elekmerkin henkilöstö ja muutos tehtiin yhtä aikaa molempiin tehdashalleihin. 5S:n asiantuntija Annika johti käyttöönottoprojektia koulutuksesta toteutukseen asti.

Lean teoriasta käytäntöön esimerkin avulla

Elekmerkin yksikön johtaja Jukka Kotamäki kommentoi 5S:n käyttöönottoa ja yhteistyötä Tehoksen Annika Puro-Ahon kanssa:

”Elekmerkillä yritetettiin siirtyä 5S:n käyttöön jo paljon aikaisemmin, mutta silloin keskityimme ehkä liikaa teoriatietoon ja tulokset jäivät kovin lyhytaikaisiksi. Tehoksen Annika Puro-Aholla oli selkeä suunnitelma käyttöönoton toteutuksesta ja tuloksia alkoi näkyä nopeasti. Käyttöönotto sujui sovitussa aikataulussa ja tuotantohallien muutos 5S:n myötä oli hämmästyttävän suuri. 5S muutti paitsi työturvallisuutta ja työn tuottavuutta, myös mielikuvaa, joka tuotantohalleistamme tulee vieraille heidän astuessaan tiloihimme ensimmäistä kertaa. Tehoksen asiantuntijan avulla olemme onnistuneet kaikissa 5S:n vaiheissa. Tuotannosta saatujen erinomaisten kokemusten myötä laitoimme Annikan johdolla myös yrityksen tiedostot ja verkkoasemat 5S:n mukaiseen järjestykseen.”

Tuotannon esimies Iiro Kaartinen kommentoi 5S:n käyttöönottoa tuotantohenkilöstön näkökulmasta:

”Tehoksen Annika Puro-Ahon ottaessa vetäjäroolin 5S:n käyttöönotossa, alkoi tuotannossa tapahtua nopeasti. Annika piti sopivan informatiivisen, mutta tiiviin koulutuksen yrityksen henkilöstölle ja käytännön muutokset aloitettiin heti samana päivänä. Annika puki työhanskat käsiin ja osallistui sortteerauksesta lähtien kaikkiin vaiheisiin ohjaten samalla henkilöstöä toimimaan oikein eri vaiheissa. Seurannasta tuli pysyvä osa tuotantomme rutiineja ja vastuuhenkilö tarkastaa 5S toteutumisen tarkastuslistan mukaan kerran viikossa. Projekti oli kokonaisuudessaan todella onnistunut.”

MG 1012 121

Blogit