Kuntokauppa.fi sai Tehokselta ylimääräisen käsiparin ja toimivat varastotilat

Kuntokauppa.fi on suomalainen kuntoilun ja sähköpyöräilyn erikoisliike, joka on palvellut suomalaisia kuntoilijoita, yrityksiä ja seuroja jo yli 14 vuotta. Se on osa Suomessa perustettua perheyhtiötä, Nordic Sports Brands Oy:tä, joka on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja jonka liikevaihto yltänee 50
miljoonaan vuonna 2022.

Varaston layout-suunnittelu toi tehoa tilankäyttöön

Nordic Sports Brandsin logistiikkajohtaja Mikko Rutanen tietää, mitä tilan ja työn suunnittelulla voidaan parhaimmillaan saada aikaan: tehokkaampaa työskentelyä ja järkevämpää tilankäyttöä. Yritys tilasi Tehokselta Vantaan myymälän huollon ja varastotilan layout-suunnitelman, jolla haluttiin saada väärässä paikassa seisovat tavarat oikeille paikoille ja osaksi työjonoja.

– Varastotilassa tavaroita ei ollut merkitty asianmukaisella tavalla. Siellä saattoi lojua pitkiäkin aikoja esimerkiksi hävitettäväksi tai korjattavaksi menevää tavaraa, Rutanen muistelee yli vuoden takaista tilannetta Vantaan Tammiston tiloissa.

Nykyään tila näyttää varsin erilaiselta. Ratkaisua haettiin visualisoimalla työvaiheita ja tavaran liikkumista selkein merkinnöin. Jo ensisilmäyksellä näkee, mihin mikäkin tavara kuuluu, eikä nurkissa seiso enää tavararöykkiöitä. Työympäristöön on merkitty asianmukaiset paikat tavaroille, jotka vaativat toimenpiteitä varastontyöntekijöiltä. Näin jokaiselle työntekijälle on selvää, mihin työjonoon tavara kuuluu ja mitä toimenpiteitä se vaatii seuraavaksi.

– Nykyään meillä on työntekijöitä jopa vähemmän töissä varastossa ja huollossa, mutta asiat toimivat silti paremmin kuin ennen, Rutanen kiittelee.

 

Esimerkki varastonpaikan merkinnästä kuntopisteen varastossa

Varastonhallintajärjestelmä (WMS) hankittiin yhteistyössä keskustellen

Rutanen tunsi entuudestaan työn tuottavuutta, turvallisuutta ja laatua kehittävän Lean 5S -menetelmän, jota hyödyntäen Tehos auttoi järjestelemään Vantaan varaston ja huollon tiloja selkeämmäksi. Varastonhallinta helpottui merkittävästi ja Rutanen koki  saaneensa paljon lisäarvoa Tehoksen Mikko Jauhosen asiantuntemuksesta, tuesta ja avusta.

Tehoksen avulla laadittiin myös yksinkertainen lista varastonhallintajärjestelmän (WMS) tueksi. Listassa lueteltiin käyttötapaukset, mitä sisälogistiikassa ja huollon toiminnassa ehdottomasti tarvitaan ja mitkä taas olivat toiveita tulevaisuudelle. Listat lähetettiin ratkaisutoimittajille ja saatuja vastauksia vertailtiin keskenään. Työn tuloksena vaihtoehtojen joukosta nousi esiin Kuntokaupalle sopiva ohjelmisto, joka otetaan käyttöön vuonna 2023. Työssä koko ajan tukena toimi Tehoksen Jauhonen.

– Mikko teki hyvän pohjatyön varastonhallintajärjestelmälle. Täytyy sanoa, että minulta on säästynyt monta työpäivää Mikon avulla, kun saimme hänestä ylimääräisen resurssin käyttöömme, Rutanen sanoo.

Esimerkki varastonpaikan merkinnästä kuntopisteen varastossa

Aikaa säästävää tekemistä ilman pönötystä

Tehoksen rento mutta asiallinen työskentelytapa oli Kuntokaupalle mieleinen ja molempien yrityskulttuureja yhdistävä. Töitä tehdään pönöttämättä, eikä puhuta turhin korulausein.

– Mikko ajattelee ja puhuu maanläheisesti, mitä me arvostamme. Haluamme yrityksessämme vähentää byrokratiaa, ja Mikon käytännönläheinen toiminta oli myös tämän linjan mukaista, Rutanen listaa.

Tehoksen ja Kuntokaupan yhteistyö jatkuu edelleen, vaikkakin aivan uudenlaisessa projektissa:

– Innostava yhteistyömme tulee jatkumaan, sillä Mikko on ollut myös paljon apuna tulevassa projektissa, josta kuullaan varmasti myöhemmin, Rutanen päättää.

Kometos Oy

Lean 5S-koulutus: “5S on tuonut Kometokselle uuden tavan lähestyä työpisteiden organisointia ja on opettanut meitä ajattelemaan selkeämmin sekä kyseenalaistamaan aikaisemmin tehtyjä asioita.”

A&M Välilehto Oy - Logo

A&M Välilehto Oy

Layout suunnittelu: ”Tilankäytön järkeistys oli oiva esimerkki siitä, miten luoda teholoikka pienellä vaivalla. A&M Välilehto oivalsi, että layoutin uudistamisella saadaan säästymään euroja”.

Konepaja Stamac Oy

Lean 5S-periaatteet tutuksi esimerkin avulla: “..tehtaassa on todellakin tapahtunut selkeää tehostumista. Asiakkailtamme on tullut myönteistä palautetta ja henkilöstö kokee mallin hyvänä.”

Elekmerk Oy - Logo

Elekmerk Oy

Sisälogistiikan tehostaminen: “Raportti antoi meille hyvän listan kohteista, joiden kehittäminen toisi etua yritykselle. ..pystyimme helposti suunnittelemaan muutoksia kustannustehokkaassa järjestyksessä.”

Elekmerk Oy - Logo

Elekmerk Oy

Käyttöönotto sujui sovitussa aikataulussa ja tuotantohallien muutos 5S:n myötä oli hämmästyttävän suuri.

Mäkelä Alu Oy

Nopeasta aikataulusta huolimatta tehtaamme tuotanto saatiin käynnistettyä tavoiteajassa

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Tehoksen osallistavat työpajat ovat saaneet paljon kiitosta henkilöstöltä. Analyysin kautta saimme työhön nopeasti läpinäkyvyyttä, joka on mahdollistanut sujuvuuden jatkokehittämiseen.

Anvia Oyj - Logo

Anvia Oyj

Tehoksen projektinjohtopalvelusta oli Anvialle apua.  ..Yhteistyö oli mutkatonta ja hyvähenkistä. ..käytännönläheinen ja yhteistyökykyinen toimintatapa vastasi hyvin Anvian odotuksiin..

Ojala-Yhtymä Oy

Lista pienistä kehityskohteista, joiden avulla voidaan parantaa kokonaisuutta oli toimiva ja konkreettinen. Varaston kehitysaskelia teemme askelittain..