Layout-suunnittelu 1500 €

Laadimme teille tuottavuutta parantavan layout-suunnitelman päivässä.

Valitun kohteen layout-suunnitelma päivässä

Kuulostaako tutulta?

 • Järjestys tiloissa on sekaisin
 • Työn virtaus on heikko
 • Siirtomatkat ovat pitkiä
 • Kiinteistössä on ilmeisiä hukkaneliöitä
 • Koneiden ja ihmisten liikenne risteää liikaa
 • Toiminta ja layout ovat vain ajautuneet nykyiseen tilanteeseen

Ratkaisuksi tarjoamme layoutin uudistamista. Layout-suunnitelman avulla voitte;

(1.) lyhentää siirtomatkoja, (2.) parantaa työn sujuvuutta, (3.) selkiyttää työympäristöä ja (4.) saada jo kalliit olemassa olevat neliöt parempaan hyötykäyttöön.

Fiksulla tilankäytöllä eli layoutilla voitte saada aikaiseksi merkittävän tuottavuusparannuksen ja kustannussäästön.

Tehtaan layout-suunnittelun takaisinmaksuaika oli alle kolme kuukautta

Esimerkkinä tekemistämme layout-suunnitteluista  A&M Välilehto Oy:n tehdashallin tuottavuusparannus (linkki referenssiin). 

Työhön kuluvasta ajasta lähti pois 25 % ja tehdashallin yksi työntekijä yksi voitiin välittömästi siirtää toisen hallin toimintoihin avuksi. Takaisinmaksuaika työlle oli alle kolme kuukautta. Siis oman henkilöstön ja Tehoksen asiantuntijan sekä muutoksiin kuluvat kustannukset saatiin henkilökustannussäästöinä takaisin vuosineljänneksessä pois.

Layout-suunnittelun vaiheet

Palvelumme tarkoituksena on laatia suunnitelma tilankäytönne parantamiseksi. Rajatussa ja ennakkoon sovitussa kohteessa työ valmistuu yhden päivän aikana, esimerkiksi tehtaan yhdellä osastolla tai varastossa.

Suunnitteluun kuuluva lähipäivä alkaa nykyiseen layoutiin tutustumisella työympäristössä, tarvittavien päämittojen keräämisellä sekä tavoitteidenne läpikäynnillä. Näiden perusteella voimme jatkaa itse suunnitteluvaiheeseen. Tehoksen asiantuntija laatii layout-suunnitelman käyttäen apuna MS Visio -ohjelmaa, johon asiantuntija kuvaa toiminnot periaatetasolla.

Loppupäivästä arviomme suunnitelman sisällön ja teemme siihen tarvittavat tarkennukset. Päivä päättyy, kun olemme sopineet jatkotoimenpiteistä.

Layout-suunnittelun prosessikaavio

Käytännön työ tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaan edustajan ja Tehoksen asiantuntijan kesken, eli asiakkaana osallistutte aktiivisesti päivän ajan ohjelmaan.

Jos teillä on olemassa oleva layout-piirros, voitte lähettää sen ennakkoon asiantuntijallemme pdf-muodossa ja jpg/png-kuvamuodossa. Asiantuntijamme käy etäpalaverissa kanssanne ennakkoon läpi odotukset muutostarpeista. Etäpalaveriin kannattaa varata aikaa noin 30 min.

Vaiheet:

 1. Nykyisen layoutin tunnistaminen
 2. Muutoksen rajoitteiden tunnistaminen
 3. Tavoitteiden läpikäynti
 4. Layout-suunnitelman laadinta
 5. Suunnitelman arviointi
 6. Jatkotoimenpiteistä sopiminen

Layout-suunnittelun hinta

Asiantuntijallamme Mikko Jauhosella on 15 vuoden kokemus tuottavuusparannuksista teollisuuden ja kaupan alalla. Joten ei kannata käyttää viikkokausia itseopiskeluun ja suunnitelman viilaamiseen. Meidän tekemänä työ valmistuu välittömästi yhden lähipäivän aikana.

Tilaa paketti samantien soittamalla asiantuntijallemme tai täyttämällä tilauslomake.

Takaisinmaksuaika jopa alle kolme kuukautta – Työ valmistuu yhden päivän aikana – 15 vuoden kokemus tuottavuusparannuksista!

 

Palvelut

Palvelualueet

Tilaa Layout suunnittelu hintaan 1500 € (alv 0 %)

Asiantuntijamme

Mikko Jauhonen
Toimitusjohtaja
DI
+358 50 303 5725
mikko (at) tehos.fi

CV