Lean 5S opas: 5S-menetelmän avulla pysyvä siisteys ja järjestys tuotantotiloihin

Olen kuullut lukemattomia kertoa, että yrityksissä on potkaistu käyntiin Lean 5S-projekti ja saatu hyviä
tuloksia aikaan, mutta ajan saatossa on lipsuttu takaisin vanhoihin uomiin. Muutos on ollut vain
väliaikainen.

Monille yrityksille siisteyden ja järjestyksen ylläpito on osoittautunut ylivoimaiseksi
tehtäväksi. Kannattaako siisteyteen ja järjestykseen panostaa resursseja, jos muutos ei ole pysyvä?

Elekmerk on osoittautunut virkistäväksi poikkeukseksi monien yritysten joukossa. 5S potkaistiin
vauhdilla käyntiin 2015 ja joka vuosi tasoa on nostettu. Elekmerkin maalaamoa puhtaampaa
maalauslinjastoa en ole koskaan nähnyt.

Yrityksen kannalta Lean 5S:n käyttöönotto vaatii, että koko henkilöstö ymmärtää 5S-menetelmän merkityksen ja on
valmis soveltamaan sitä käytännössä. Usein tarvittavat hankinnat ovat varsin edullisia, mutta
henkilöstölle on varattava aikaa muutoksen toteuttamiseen. Lean 5S:ää on pidettävä esillä ja se on
nostettava tärkeäksi tekijäksi.

Esittelykelpoinen tehdas on monessa mielessä valtti. Asiakkaita voi ylpeänä kierrättää tehtaalla,
uusia työntekijöitä on helpompi houkutella siisteihin tiloihin ja työntekijöiden työviihtyvyys, sekä –
tehokkuus paranee, samassa suhteessa kuin tavaroiden etsiminen vähenee.

Tänä kesänä Elekmerkillä on panostettu ulkoalueiden siisteyteen. Pressuhallit ja kylmät tilat
keräävät helposti täysin turhaa tavaraa sisäpuolelleen ja kun sisus on täynnä alkavat ulkoseinänkin
vieret täyttymään tavarasta. Ulkotilojen siisteys on myös tärkeä osa tehokasta toimintaa, samalla
tavalla ulkona hukataan aikaa tavaroiden siirtelyyn ja etsintään kuin sisällä.

Siisteys ja järjestys ovat osa jokaisen nykyaikaisen yrityksen arkea. Lean 5S-menetelmä antaa perusedellytykset
laadukkaalle toiminnalle. Mielikuva yrityksestä muodostuu ensimmäisten sekuntien aikana, jonka
jälkeen sitä on vaikea muuttaa.

Tervetuloa tutustumaan Elekmerkin esimerkillisiin tiloihin Keuruulle!

Lean 5S suomeksi ja selkokielellä

Lean 5S on alun perin japanilaisten kehittämä menetelmä siisteyden ja järjestyksen ylläpitoon. 5S:n avulla tilat saadaan kuntoon pysyvästi. Parannus toteutetaan viiden askeleen kautta seuraavasti:

1. Sorteerauksessa käydään läpi kaikki työpisteen tavarat ja ne lajitellaan kolmeen luokkaan:
tarpeellinen, hyvä olla olemassa ja tarpeeton. Hävitetään kaikki ”tarpeeton” ja karanteeniin laitetaan
kaikki ”hyvä olla olemassa” tavara. Työpisteelle jätetään ainoastaan ”tarpeellinen”.

2. Systematisoinnissa mietitään, mitä asioita säilytetään ja missä. Mitä tarvikkeita tarvitaan
työpisteillä ja mitä säilytetään keskitetysti yhteisissä kaapeissa. Pyritään ratkaisemaan materiaalin
varastointiongelmia ja tutkitaan materiaalin virtausta tuotannon läpi. Työpisteet, käytävät ja muut
alueet rajataan selkeästi. Työkalujen ja apuvälineiden säilytyspaikat merkitään.

3. Siivous alkaa työntekijöiden omista työpisteistä, jonka jälkeen suoritetaan yhteisten alueiden
perusteellinen puhdistus. Siivouksen tarkoitus on saada yhdellä kerralla kaikki paikat siistiksi ja
siten osoittaa, miten puhdas tilan tulisi olla. Merkittävän muutoksen näkeminen kasvattaa
työntekijöiden motivaatiota jatkaa 5S:n läpivientiä.

4. Standardisoinnilla tarkoitetaan työtapojen ja työmenetelmien yhtenäistämistä. Työpisteistä
luodaan yhtenäisten parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Standardisointi tarkoittaa myös esimerkiksi,
miten usein siivotaan ja huolletaan sekä tarkastetaan laitteita. Standardisoinnissa tehdään rutiinilista,
joka osoittaa ymmärrettävästi, milloin kukin työ ja toimenpide suoritetaan. Rutiinin aikaväli voi olla
päivä tai kuukausi tai vaikka joka työvuoron päättyessä. Seurannan kannalta on tarpeellista, että
työn suorittanut henkilö kuittaa listaan työn tehdyksi.

5. Seuranta. Jatkuvalla ja säännöllisellä seurannalla ja auditoinnilla säilytetään saavutettu
siisteyden ja järjestyksen taso sekä saadaan parannettua sitä jatkuvasti. Siisteyden ja järjestyksen
suorittaminen kertaponnistuksena onnistuu helposti, mutta usein vaikeinta on pitää sitä
järjestelmällisesti yllä. 5S:n viimeinen vaihe vaatii asennemuutosta koko henkilöstössä. Esimiehillä
ja yrityksen johdolla on erityisen tärkeä asema ylläpitovaiheessa. Onnistuminen on riippuvainen
esimiesten kiinnostuksesta ja panoksesta.

Näistä vaiheista kaikista tärkein on numero 5. Seurannan vaikutusta ja tehoa ei voi aliarvioida.

-Annika Puro-Aho, Tehos Oy

Lean 5S parantaa järjestelmällisyyttä ja tehokkuutta

Lean 5S menetelmästä on julkaistu paljon hyvää kirjallisuutta ja tietoa on runsaasti saatavilla. Asia on yksinkertainen ja liikkeelle voi lähteä yrityksen omin voimin. Vaihtoehtoisesti on mahdollista ottaa yrityksen ulkopuolelta asiantuntija-apua. Fakta on kuitenkin se, että järjestelmällisyydellä tehokkuus työssä kasvaa.

Yrityksen kannalta 5S menetelmän käyttöönotto vaatii, että koko henkilöstö ymmärtää Lean 5S ajattelun merkityksen ja on valmis soveltamaan sitä käytännössä. Usein hankinnat ovat varsin edullisia, mutta henkilöstölle on varattava aikaa muutoksen toteuttamiseen. Tekemistä on seurattava ja ohjattava säännöllisesti.

Siisteys ja järjestys ovat osa jokaisen nykyaikaisen yrityksen arkea: Lean 5S menetelmä antaa perusedellytykset laadukkaalle toiminnalle.

Annikan johdolla moni yritys on saanut 5S:n avulla tehostettua toimintaansa. Koulutuksen lisäksi on tärkeää saada uudet tavata osaksi asiakkaan arkea. Henkilöstön mukaan saamisessa auttaa käytännönläheinen ote ja osallistuminen itse toimenpiteiden toteutukseen.

”Tehos oli meidän tapauksessa oiva valinta. He pystyivät hoitamaan koulutuksen lisäksi myös käytännön asioita, mikä innosti koko henkilökunnan omaksumaan asiat paremmin. Mikä parasta, huomasimme että tehtaassa oli todellakin tapahtunut muutos.”

Konepaja Stamac Oy:n tuotantopäällikkö, Timo Yli-Opas.