Päivittäisjohtamisella selkeyttä arjen työhön

Päivittäisjohtamisella selkeyttä arjen työhön

Päivittäisjohtamisella on merkittävä rooli johtamisessa. Se tarkoittaa käsitteenä työtiloissa tapahtuvaa avointa, läpinäkyvää ja osallistavaa päivittäistä johtamisen kulttuuria.

Päivittäisjohtamisessa varmistetaan tärkeän tiedon välittyminen jokaiselle henkilölle organisaatiossa ja jokaisella henkilöllä tulisi olla ymmärrys tehtävistä töistä.

Päivittäisjohtamisen kehittämisestä on paljon hyötyä, tässä niistä joitakin:

– Tuottavuus kasvaa
– Työajankäyttö tehostuu
– Työturvallisuus kasvaa
– Työtyytyväisyys kasvaa
– Yllättävät tilanteet vähenevät
– Laatu paranee
– Henkilöstön sitoutuneisuus yritykseen kasvaa

Käytännössä päivittäisjohtaminen tarkoittaa organisaation eri osa-alueilla lyhyttä päivittäistä palaveria sekä visuaalisia raportointitauluja. Johtamisen tulee olla visuaalista, avointa ja osallistavaa.

Päivittäisjohtamisessa varmistetaan tärkeän tiedon välittäminen jokaiselle työntekijälle. Palaverissa tulee keskittyä “Miten meni?” sijaan “Mitä tänään tapahtuu?”.

Lyhyessä palaverissa tunnistetaan poikkeamat ja huolehditaan korjaavista toimenpiteistä. Jokaisella työntekijällä tulee olla palaverin päätteeksi ymmärrys tilanteesta ja siitä mitä tänään tehdään.

Mika Mettalo, johtaja asiantuntija, Tehos Oy