Jatkuva parantaminen

Jatkuva parantaminen

Jatkuvan parantamisen keskeisinä elementteinä voidaan pitää organisaation yhteistä visiota, toiminnan systemaattisuutta ja proaktiivisuutta, henkilöiden sitoutumista organisaatioon ja sen osallistamista kehittämiseen, toimintojen standardointia ja innovaatiotoiminnan ja tuloksellisuutta.

Jatkuvan parantamisen toimintatapa osallistaa ja sitouttaa koko organisaation laadun parantamisen, tuottavuuden nousun ja työturvallisuuden kehittämiseen.

Jatkuva parantaminen on ajankohtainen aihe ja sen tulisi tulevaisuudessa korostua vielä enemmän erilaisten organisaatioiden toiminnoissa. Miten istuttaa jatkuvan parantamisen kulttuuri osaksi yrityksen henkilöstön jokapäiväisestä toimintaa ja tekemistä?

Yrityksen kehittäminen ja kasvu

Pysyäkseen kilpailukykyisenä tulevaisuuden haasteissa, menestyvien yritysten, kuten organisaatioiden yleensä, tulee panostaa toimintansa kasvuun. Toiminnan kasvu mitataan pääsääntöisesti numeraalisina suoritteina kuten liikevaihdon kehittymisenä, tuloksen parantumisena, läpimenoaikojen lyhentymisenä jne. Miten mitataan organisaation innovatiivisuutta, tapaa olla koko ajan innovatiivisempi, tukea tuottavuuden, laaduntuottokyvyn tai työturvallisuuden kehittymistä?

Kehittämistoimintaa pidetään usein pitkäkestoisina ja kalliina projekteina. Pienten parannusten merkitystä ei välttämättä osata arvostaa ja usein ne tapahtuvat kuin itsestään, niistä ei jää mitään merkkiä. Pienistä parannuksia syntyy kuitenkin usein lopulta suuri kokonaisvaikutus. Nämä pienet parannukset, niiden asiallinen käsittely ja huomioiminen ovat jatkuvan parantamisen kulttuurin perusta ja sitä kannattaa rakentaa määrätietoisesti. Jatkuva parantaminen on oikein toteutettuna yksinkertaista, ihmisiä innostavaa ja motivoivaa ja lopulta merkityksellisiä tuloksia tuottavaa.

Paras tieto ongelmista, eri asioiden kehittämistarpeista ja -ideoista on työn parhailla asiantuntijoilla – heillä jotka työtä oikeasti tekevät. Oikein rakennettu jatkuvan parantamisen johtaminen auttaa organisaatiota ottamaan tämän valtavan potentiaalin hyödyksi organisaation tulevaisuuden menestyksen kehittämiseksi ja tulosten saavuttamiseksi.

– Mika Mettalo, johtava asiantuntija