Johtamisen tasot

Johtamisen tasot

Yksi mieleenpainuvimmista puhujista, jota olen ollut kuuntelemassa, on John C. Maxwell. Maxwell on kirjailija ja puhuja, jonka ydinosaaminen liittyy johtamiseen. Hänen ajatuksensa johtajuudesta ovat syöpyneet mieleeni. Olen peilannut Maxwellin ajatuksiani omaan esimiestyöskentelyyni ja esittelen tässä kirjoituksesa ajatuksiani ja Maxwellin esittämät johtamisen tasot.

Maxwell esitteli johtajuuden viisi tasoa ja näiden tasojen vaikutukset johtamisen tehokkuuteen. Johtajien haaste on luoda muutosta ja helpottaa kasvua. Viidessä johtajuuden tasossa Maxwell määrittelee johtajuuden verbien kautta.

Mitä omat alaiseni ajattelevat omasta toiminnastani ja kyvystäni johtaa? Haluavatko he todella työskennellä kanssani vai olenko heille vain pakollinen paha?

Viisi johtamisen tasoa

Taso 1: Asema: Ihmiset, jotka johtavat oman asemansa avulla ovat alhaisimmassa vaiheessa. Ihmiset tottelevat heitä koska heidän täytyy. Työntekijöiden panos omaan työhön ei ole paras mahdollinen. Johtoasema ei tee kenestäkään ihmisestä hyvää johtajaa.

Taso 2: Lupa: Ihmiset seuraavat johtajaa tässä vaiheessa, koska he haluavat. Ihmisistä voi pitää johtamatta heitä, mutta johtaja ei voi johtaa hyvin ellei pidä ihmisistä. Tällä tasolla johtajan tulee saada alaiset tuntemaan itsensä tärkeiksi.

Taso 3: Tuotanto: Tämä vaihe perustuu tulokseen. Ihmiset seuraavat johtajaa sen perusteella, mitä johtajat ovat tehneet organisaatiolle. Tällä tasolla olevat johtajat saavat aikaan muutoksia. Alaiset ovat nähneet, mitä hyvää esimies tekee, heillä on hyvä syy seurata esimiestään. Esimiehillä on taito saada asioita tapahtumaan ja tämä houkuttelee lisää samankaltaisia ihmisiä työskentelemään hänen kanssaan.

Taso 4: Ihmisten kehitys: Tällä tasolla johtaja vaikuttaa ihmisten kehitykseen. Johtajat muuttavat johtamiensa ihmisten elämiä, he saavat alaisissaan aikaan henkilökohtaista kehitystä. Johtaja on henkilö, joka auttaa muita kasvamaan ja kehittymään. Alaiset seuraavat esimiestään sen tähden, mitä esimies on tehnyt heille henkilökohtaisesti.

Taso 5: Huippu: Korkeimmalla johtajuuden tasolla kehitetään muita johtajia pääsemään ylemmille tasoille. Ihmiset seuraavat tällaista johtajia, sen tähden keitä he ovat ja mitä he edustavat.

Mikä saa ihmiset ”vain käymään töissä” tai tavoittelemaan parastaan?

Haastavissa johtamistilanteissa olen miettinyt omaa tasoani. Käytänkö johtaessani määräysvaltaani ja motivaationa toimii ensisijaisesti pakko vai kokevatko kanssani työskentelevät, että olen saanut heissä aikaan kehitystä tai jopa haluavatko he työskennellä kanssani koska arvostavat sitä mitä edustan ja mitä olen.

Jokaisen meidän työurallemme mahtuu varmasti kirjava joukko erilaisia organisaatiota ja esimiehiä, joiden kautta voimme hahmottaa johtamisen tasoja ja pohtia omaa johtamistamme. Itse olen työskennellyt organisaatiossa, jossa johtamisen taso oli vähintäänkin kyseenalaista ja huomasin, että osa alaisista teki töitä näyttääkseen olevansa kiireinen.

Työpäivien sisältö ei varmasti tuottanut organisaatiolle parasta mahdollista lisäarvoa ja jokainen tätä toimintaa harrastava työntekijä tiesi sen. Pahimmissa tilanteissa ja turhauttavimmilla hetkillä töissä käytiin näyttelemässä työntekoa. Alaiset tottelivat esimiestä, koska hän oli tietyssä asemassa ja oli pakko totella.

Muutamia vuosia myöhemmin sain esimiehekseni henkilön, jonka alaisena todella koin kehittyväni ja kasvavani. Seurasin esimiestäni, koska halusin juuri hänet esimiehekseni ja olin valmis antamaan enemmän kuin vain aikapanoksen työyhteisölle. Halusin onnistua ja antaa kaikkeni.

-Annika Puro-Aho, Tehos Oy