Uimisesta ja tuotannon tehostamisesta

Mitä yhteistä on uimisella ja tuotannon tehostamisella?

On usein haastavaa yksinkertaisella tavalla kuvata, mitä teen työkseni. Muuttujia ovat esim. asiakkaiden toimialat, palvelualueet ja palvelut. Teenkö töitä teollisuudelle, kaupalle, julkiselle? Digiä, logistiikkaa, tuotantoa vai henkilöstön kehitystä? Asiantuntijapalveluita vai projektinjohtoa? Vastaus ei mahdu yhteen lokeroon, kuten eivät yritysten ja organisaatioiden elävän elämän tilanteetkaan. Jos tulee mieleesi vinkkejä, miten yksinkertaistaa sanomaa, vinkkaa toki.

Rohkeus heittäytyä palkitsee hyvällä tuloksella

Olen ottanut useasti hoitaakseni toimeksiantoja, joissa tehtäväsisältö on kokolailla entuudestaan tuntematon. Ajatuksissani on ollut, että rohkeasti vaan: vedessä uimaliikkeet muodostuvat luontaisesti, kun sinne ensiksi heittäytyy. Onneksi olen saanut asiakkailta luottamuksen heittäytyä ja yhdessä saavuttaa tavoitteita.

uimisesta ja tuotannon tehostamisesta 1

Peruskaava toimii myös vedessä

Asiakkaiden erilaiset tarpeet vaativat luovia ratkaisuja ja erilaisia toimia. Silti työssä toteutuu käytännössä aina sama peruskaava:

1) tunne tavoite ja asiakkaan tarve
2) analysoi hyvin, pyri saamaan oikea tilannekuva toimintaympäristöstä ja ongelmista
3) keksi ongelmille ratkaisu yhdessä asiakkaan kanssa, priorisoi tehtävät – fokus ja vaiheistus toimissa
4) auta tarvittaessa muutoksen toteutuksessa käytännössä, parasta, jos asiakas pystyy tekemään itse, mutta tarvittaessa ole itse mukana
5) seuraa tuloksia ja hae ratkaisu esille nousseisiin poikkeamiin.

Rohkeasta sukeltamisesta seuraa onnistunut tulos kun muut muutamat asiat ovat kunnossa. Ensimmäinen niistä on oikea asenne, eli halu tehdä työtä. Toinen on ominaisuudet ja kyvyt, joita työ vaatii. Kolmas ja erittäin tärkeä ulottuvuus on hyvät vuorovaikutustaidot. Näiden avulla taitetaan matkaa vaikka kovemmassakin aallokossa.

Kokemus ei lainkaan ole pahasta. Osaa ja tietää jo, miten uida.

Mikko Jauhonen, Tehos Oy