Tehos Lean-itsearviointi 1200 €

Selvitämme millä tasolla yrityksenne on Lean-toiminnan osalta ja kerromme miten voitte parantaa organisaationne kilpailu- ja toimintakykyä Lean-toimintaa kehittämällä.

Lean-itsearviointi on dokumentoitu ja mitattava seurantajärjestelmä organisaation kehitystoiminnalle

Lean-itsearviointi koostuu eri Lean osa-alueista ja niiden käyttöönoton tasosta organisaatiossa. Arvioinnin lopputuloksena saadaan kuvaus mitä hyötyä Lean-menetelmistä ja niiden kehittämisestä on organisaatiolle. Työkalu auttaa siis parantamaan organisaation kilpailu- ja toimintakykyä.

Itsearvioinnissa on 14 eri osa-aluetta. Jokaiselle osa-alueelle annetaan pistemäärä 0–5 riippuen siitä, miten henkilö näkee oman organisaationsa nykyisen toiminnan vastaavan annettuja vaihtoehtoja. Pisteet vaihtelevat nollasta (ei näyttöä), 5:een (maailmanluokan toimija). Lopuksi lasketaan pistemäärät yhteen.

Parhaan tuloksen saamiseksi, jokainen vastaaja vastaa kysymyksiin omasta näkökulmastaan itsenäisesti.

Testin jälkeen katsotaan kaikkien vastaajien yhteistuloksen perusteella yhteispistemäärä ja mietitään avullamme konkreettisia toimenpiteitä toiminnan jatkuvan kehittämisen varmistamiseksi.

Arviointityökalu mahdollistaa myös vertailun konserniyrityksissä eri yksiköiden välillä tai yrityksen/organisaation sisällä eri osastojen välillä. Arvioinnin tuloksia voidaan siten hyödyntää myös osaamisen jakamiseen organisaation sisällä.

Lean itsearvioinnin osa-alueet

Itsearvioinnissa tarkastellaan mm. seuraavia osa-alueita:

  • Johtaminen, sitoutuminen ja kulttuuri
  • 5S-työpisteiden organisointi
  • Arvoketju-analyysi (Value Stream Mapping)
  • Jatkuvan parantamisen prosessi
  • Visuaalinen johtaminen ja vastuullisuus
  • Koulutus ja kehittäminen

Teemme arvioinnin henkilökuntanne kanssa ja siihen kannattaa varata noin 4 tuntia. Arvioinnin päätteeksi analysoimme tulokset ja saatte niistä yhteenvedon.

Arviointityökalu mahdollistaa havainnollistavan seurannan ensimmäisen arvioinnin jälkeen tehdyille kehitystoimenpiteille. Uusinta-arviointi voidaan tehdä esimerkiksi vuosittain.

Tutustu myös muihin Lean -palveluihimme: 5S-työpaja ja 5S-parannus.

Lean-arviointi tyytyväisyystakuulla

Olemme toteuttaneet kymmeniä Lean-auditointeja ja käytännön läpivientejä asiakkaidemme kanssa. Asiakkaitamme ovat niin kansainväliset suuryritykset kuin pienet kotimaiset pk-yritykset. Jatkuvien auditointien tuella asiakkaamme ovat saaneet tukea pitkäjänteisiin parannuksiin ja pysyviin muutoksiin.

Oma henkilöstö tulee nykytilanteelle sokeaksi. Ulkopuolinen kokenut asiantuntija osaa antaa puolueettoman kuvan nykytilanteesta parannusten tueksi. Ota haaste vastaan ja tilaa Tehos Lean -auditointi samantien soittamalla asiantuntijallemme tai täyttämällä tilauslomake. Palvelun hinta on vain 1200 € (alv 0 %). Hinta on yhdelle organisaatiolle – osallistujamäärää ei ole rajoitettu.

Luotamme tekemiseemme ja annamme palvelullemme tyytyväisyystakuun – jos ette ole tyytyväisiä lopputulokseen, revimme laskunne.

Kenelle Tehos Lean-itsearviointi on tarkoitettu?

Kaikenlaisille yksityisen ja julkisen sektorin yrityksille, jotka tarvitsevat ulkopuolisen puolueettoman näkemyksen nykytilanteesta parannustoimenpiteiden tueksi. Näkemyksemme on, että Lean on menetelmänä innostava ja on erinomainen tapa saada henkilöstö mukaan organisaation jatkuvaan kehittämiseen. Auditointi antaa hyvät lähtökohdat työn aloitukselle.  Lean menetelmiä jo harjoittaville yrityksille auditointi tuo ulkopuolista näkemystä menetelmän soveltamiseksi edelleen.

Lean perusteet ovat samat yrityksistä ja toimialoista riippumatta. Perinteisesti Lean on mielletty teollisille yrityksille soveltuvaksi, mutta käsitys on kapea. Käytäntö ja kokemuksemme on osoittanut, että Lean soveltuu käytännössä kaikenlaisiin yrityksiin.

Palvelut

5S

Palvelualueet

5S

Tilaa Lean-itsearviointi hintaan 1200 € (alv. 0 %)

Asiantuntijamme

Mika Mettalo
Johtava asiantuntija
Ins., Lean Six Sigma Black Belt, eMBA
+358 40 741 6640
mika (at) tehos.fi

CV