Oiva Projektiauditointi 1400 €

Selvitämme päivässä, mikä projektinhallinnassanne on pielessä.

Kartoita projektiosaaminen auditoinnin avulla

Näkemyksemme mukaan 90 % suomalaisilla pk-yrityksillä ei ole riittävää osaamista isojen projektien hallintaan. Tyypillisesti projekteja yritetään viedä läpi kuten arkisia rutiineja, jolloin suunnitelmallisuus ja organisointi jäävät puutteellisiksi. Seurauksena projektien tulokset eivät vastaa odotuksia, aikataulut ja kustannukset menevät pitkiksi. Pahimmillaan henkilöstö väsyy päivittäisiin tulipalojen sammutteluun, kun suunnitelmallinen ennakoiva tekeminen puuttuu.

Nykytilanteen ymmärtäminen on avain projektinhallinnan kuntoonsaattamiseen. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan projektinhallinnan keskeisimmät ongelmakohdat, kuten myös vahvuudet. Auditoinnin perusteella voitte keskittyä oikeisiin parannustoimenpiteisiin. Kun projektinhallinta saadaan kuntoon; tavoitteet selkenevät, aikaa ja rahaa säästyy, henkilöstö on tyytyväisempi ja saavutatte tavoitteen mukaiset tulokset.

Auditoinnilla selvitämme parannustarpeita esimerkiksi; projektiosaamisen kasvattamiseen, organisointiin, suunnitteluun, päätöksentekoon, muutostenhallintaan, viestintään, tiedonhallintaan, riskienhallintaan, seurantaan ja raportointiin.

Yksittäisen projektin arviointi tai laaja-alainen katsaus projektiosaamiseen

Auditoinnin tarkoituksena on selvittää valintanne mukaan joko A) projektitoiminnan nykytilanne tai B) toteuttaa yksittäisen ison projektin arviointi. Analyysipalvelu on suunnattu tyypillisesti pk-yrityksille.

Auditoinnin kesto on yksi päivä, ja se pidetään asiakkaan tiloissa tai osissa etäpalaverien avulla. Ennen lähipäivää käymme yhdessä läpi projektinhallintanne nykytilanteen, varmistamme tavoitteet ja sovimme tarkastelukohteen. Läpikäyntiin kannattaa varata noin 30 minuuttia.

Päivän ohjelma:

  1. Tavoitteiden kertaus
  2. Keskeisimpien ongelmakohtien tunnistaminen: nykyisiin käytäntöihin tutustuminen ja haastattelut
  3. Raportin laadinta – parannuskohteiden tunnistaminen
  4. Raportin läpikäynti
  5. Jatkotoimenpiteistä sopiminen

Työn tuloksena syntyy selkeä ja ytimekäs raportti toimenpidesuosituksineen. Saatte käyttöönne keinot millä saatte helpotettua ja järkeistettyä projektityötä käytännössä. Kyseessä ei ole projektikoulutus, mutta tarjoamme sitä erillisenä projektipäällikön koulutuspalveluna.

Projektijohtamisen ammattilaisen avulla säästyy aikaa

Oman yrityksen nykytilanteeseen sokeutuu helposti kokenutkin projektijohtaja, kun taas ulkopuolinen. kokenut projektipäällikkö näkee tilanteen laajemmasta näkökulmasta. Aikaa säästyy merkittävästi, kun ammattilaisen arviomana nykytila ja keskeisimmät parannuskohteet selviävät jo yhden lähipäivän aikana.

Asiantuntijana toimii Tehos Oy:n toimitusjohtaja, DI Mikko Jauhonen, jolla on 15 vuoden kokemus erilaisten investointi- ja muutosprojektien johtamisesta kaupan ja teollisuuden aloilla. Mikolla on lisäksi ollut IPMA Level B -sertifikaatti projektijohtamisesta vuosina 2012-2017.

Oiva Projektiauditointi ei jää vain ongelmien tunnistamiseen vaan saatte myös toimenpide-ehdotuksia, miten edetä käytännössä. Annamme palvelulle tyytyväisyystakuun, jote tee palvelus työyhteisöllesi ja tilaa Oiva Projektiauditointi hintaan 1400 € (Alv 0 %). Jos ette ole tyytyväisiä lopputulokseen, revimme laskunne!

Palvelut

Palvelualueet

Tilaa Projektiauditointi hintaan 1400 € (alv 0 %)

Asiantuntijamme

Mikko Jauhonen
Toimitusjohtaja
DI
+358 50 303 5725
mikko (at) tehos.fi

CV